vrijdag 25 december 2009

zondag 6 december 2009

Nostradamus 2012
Nostradamus 2012

Het is een film van 1h30 van History Channel, engels gesproken zonder ondertitels

dinsdag 24 november 2009

Tarte Tatin
Voor de liefhebbers is er nog een stukje taart over van mijn voorbije verjaardag!

1 kg appelen, best vastkokend. Wij vonden in het veld een partij afgevallen appelen, enigszins klein en groen gebleven.
Schil de appelen en verwijder het klokhuis. Snij eventuele bruine blutsen uit de appelen en snij deze vervolgens in schijfjes.
Smelt ca. 50 gr boter in een kookpan en stoof de appelschijfjes er in aan op hoog vuur. Voeg er 50 gr suiker bij en kruid de appelen met wat kaneel. Wacht enige minuten totdat de suiker begint te karameliseren. Roer om zodat alle appelschijfjes een caramellaagje krijgen. Blus vervolgens de pan met een half glas (1 dl) witte wijn, zet het vuur wat lager en laat het vocht verdampen. Het is niet de bedoeling de appelen tot compote te verkoken. Neem dus de pan van het vuur en laat onafgedekt afkoelen.

http://www.mockpaperscissors.com/?p=14237
Tarte Tatin


Een rol blader- of kruimeldeeg uitrollen en met het bakpapier in een taartvorm vastduwen. Prik het deeg in met een vork en spreid er de appelschijfjes over uit. Bak de taart af in de oven overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking van het deeg.
Bak de taart 30 minuten af in een oven op 200°C.

Klop de koud gezette room stijf in een koud gezette beslagkom en suiker deze met bloemsuiker.

Dien de warme tarte tatin op met de koude slagroom ernaast op een bord.

zondag 25 oktober 2009

Klare Taal

Het rookverbod schendt de artikelen 10 en 11 van de grondwet en het gelijkheidsbeginsel tussen de Belgische rechtsonderhorigen. Het discrimineert de rokers in hun aanspraken op de publieke ruimte en zet de ene bevolkingsgroep op tegen de andere.

Standaard: Rechter doet opmerkelijke uitspraak"

Strikt genomen zijn tabaksrokers een culturele minderheid van 30 % van de bevolking. Daarbij gaat het hun niet alleen om de schadelijkheid van tabaksrook. Veel belangrijker zijn de sociale en culturele rituelen die met het tabaksgebruik samenhangen. Zo bvb. de gekende vragen "Heeft u misschien een vuurtje?" of "Mag ik een sigaretje van u?" wat toeliet om met een volslagen onbekende een gesprek aan te knopen. Het gezamenlijk aanzitten aan een maaltijd of deelnemen aan een drinkgelag vergt altijd enige voorbereidende organisatie zoals het bepalen van een plaats en het maken van een afspraak. Voor het gebruiken van tabak in groep volstaat het dat enige hun rookgerief meegebracht hebben, wat niet zo een probleem is omdat een tababsroker die altijd meedraagt. De anti-tabakslobby is een baarlijke duivel die discriminatie en cultuurvernietiging hoog in het vaandel draagt. Voor mij persoonlijk heb ik uitgemaakt dat de sociale en culturele waarden belangrijker zijn dan de medische en hygienische.

Wat te denken van de ondernemer die me zegt dat hij vindt dat vergaderingen en meetings vruchtbaarder zijn en de besprekingen interessanter verlopen wanneer hij toelaat dat er wordt gerookt.

In de reeks van vrijheden en grondrechten die men als jurist doorgaans bestudeert, tref ik ook de vrijheid van handel en onderneming aan. Enfin de CD&V wil een kompleet rookverbod voor de horeca invoeren tegen 2012. De OpenVLD politicus Vankrenkselven wil overigens dat ook in particuliere woningen kan gecontroleerd worden of volwassenen er niet roken in het bijzijn van hun minderjarige kinderen, stel je voor. Over de kolonisatie van de huiskamer gesproken. Terecht heeft Vankrenkselven bevonden dat hij bij de liberalen niet op zijn plaats is en stelt hij zijn senaatszetel ter beschikking, zo kondigt hij net aan in de Zevende Dag.

In de Verenigde Staten hebben slimme juristen inmiddels een nieuwe vorm van handelsonderneming uitgevonden die men aanduidt als zgn. Club-Connaisseurs. De handelsvennootschap stelt zich tot doel de handel en verkoop in tabakswaren en rookgerief, het ter beschikking stellen van ruimtes voor de consumptie van tabak en bijkomend het serveren van dranken en maaltijden aan het clientele dat van die ruimtes gebruik maakt. Vermits er sprake is van een club neem ik aan dat er een bescheiden, symbolisch lidgeld gevraagd wordt voor het gebruiken van de ruimte. Connaisseurs verwijst naar een exclusief aanbod van rookwaren zoals peperdure sigaren en excellente cognac of speciale fruit- en kruidenmengsels voor de waterpijp. Overigens bestaat er ook nog de vrijheid van vereniging waarbij het maatschappelijk doel dan omschreven wordt als het ijveren voor het behoud van de tabakscultuur in de publieke ruimte en het ter beschikking stellen van openbare ruimtes voor het consumeren van tabak.

Het wachten is enkel nog op de moedige politici die het in koor gezongen credo van "Het moet van Europa" antifoon beantwoorden met een "België is een souvereine staat".

dinsdag 15 september 2009

Over de Voorspelkunst

In mijn jarenlange loopbaan als advocaat kwam het vaak voor dat ik een uurtje van mijn tijd besteedde aan het consulteren van de client. Je hoort dan vriendelijk en nauwlettend het verhaal van de client aan terwijl er brieven en documenten ter ondersteuning van het verhaal over het bureaublad worden toegeschoven ter kennisname. Als wederwoord bied je dan de middelen en sancties aan waaruit je denkt te kunnen putten uit het voorhanden zijnde arsenaal aan juridische maatregelen die je treffen kan. En op het einde van het verhaal kwam dan steeds de hamvraag: "En Meester wat denkt u, hoe staat de zaak er voor, denkt u deze te kunnen winnen" of ook nog "Meester, hoeveel kans denkt u te hebben deze zaak te zullen winnen."

Als ik er aan terugdenk, doet mij dit aan de ondertitel denken van het boek, "Achter de Maskerade" van Manu Ruys. Over macht, schijnmacht en onmacht luidde die. Soms weet je als advocaat met een kleine inspanning een voor de client bevredigend resultaat te bekomen dat in overeenstemming is met het voorspelde resultaat. Maar zeker zo vaak komt er van het voorspelde resultaat helemaal niets in huis. In een zaak die je als verloren waande kan je zo heel verrassend toch tot een overwinning komen, terwijl je in zaken waarvan je dacht deze foutloos te zullen gaan winnen in een uitzichtloos moeras van procedure-incidenten en bewijsaanbiedingen terechtkwam, waarna een vonnis over een louter juridisch geschil in het nadeel van de client werd geveld. Macht, Schijnmacht en Onmacht.

Dat het geven van voorspellingen op juridisch vlak evenzeer koffiedik kijken is als het schudden en leggen van kaarten of het trekken van een horoscoop blijkt hier wel duidelijk uit. Want zeg nu zelf; had jij een jaar geleden kunnen voorspellen dat de vrouw die op dat moment de machtigste dame van het land was omdat ze de teugels van het politieke en economische leven in haar handen hield omdat ze als Voorzitter van de Handelsrechtbank te beslissen had over het lot van de holding en grootbank Fortis, dat diezelfde vrouw thans in een stroom van laster en geruchten over corruptie en schuldenlasten ten onder dreigt te gaan. Had je dat een jaar geleden uitgekraamd, men zou je voor gek verklaard hebben. Misschien had de dame in kwestie een jaar geleden beter het ambtshalve faillissement uitgesproken, ze zou haar respect bewaard hebben en alleszins blijk gegeven hebben van een krachtdadige en onafhankelijk optredende magistratuur. Nu ja achteraf praten als alle kaarten gevallen zijn en het spel gespeeld is heeft natuurlijk geen zin.

In het aloude Chinese orakelboek I Tjing, waaraan de gekendste en omvangrijkste commentaren toegeschreven worden aan de wijsgeer Confucius, treffen we verschillende hexagrammen aan die verband houden met maatschappelijke en bestuurlijke kwesties. Enkele daarvan handelen over het justitioneel optreden in het bijzonder. Zo is er het hexagram 21 - Het Doorbijten. Het teken stelt een geopende mond voor tussen welks tanden een belemmering is. Ten gevolge daarvan kunnen de lippen zich niet verenigen. Om die vereniging tot stand te brengen, moet men energiek door het obstakel heenbijten.
Als oordeel luidt dit hexagram: Het Doorbijten heeft welslagen. Het is bevorderlijk, het gerecht voortgang te doen hebben. En als beeld geeft het: Donder en Bliksem: het beeld van het Doorbijten. Zo consolideerden de vroegere koningen de wetten door duidelijk omschreven straffen. Bekijken we de handhaving van het artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek ter terechtzitting dan lijkt het dat slechts een vrederechter uit het Gentse terzake een punt heeft.

Het astronomisch observatorium signaleert me in deze tijd ook het bestaan van een boeiende weblog over uurhoekastrologie van de hand van een persoon die meer nog dan de dezelfde initialen, dezelfde beginsyllaben heeft als de premier.
http://www.hervaro.be/

Geïnteresseerden in natuurlijke astronomie kunnen verder nog hun profijt doen met volgende twee webkoppelingen:
Constellations of Words
Fixed Stars and Constellations

Enige links naar nederlandstalige websites met populaire orakeltechnieken vind je hieronder:
Catharina Web
Starman Productions
Zebo's Tarot

Tot de volgende keer!

---------------------
Over de Voorspelkunst,
door Eric Verdonck.

donderdag 10 september 2009

De Nazi-onthaalmoeder en haar Concentratiescholen


De Dulle Griet - Breughel

En u dacht dat het recent te Brussel geopende Magritte-museum, waarvoor nog steeds een wachtrij staat, een hoogtepunt is van Belgische surrealistische kunst.

Kijkt u eens naar het Antwerpse; daar worden autochtone kleuters in een kindercrèche vergast op een portret van de historische figuur Adolf Hitler met zijn karakteristiek snorretje. Van het canvas daalt Kathleen Cools als een te paard gestegen walkure uit het walhalla; waartoe dient kind en gezin galmt het. In concentratiescholen worstelen fundamentalistische Moslima's met de overheid over de vraag of ze de oren mogen bedekt houden tegen de westerse indoctrinatie

Gisteren woonde ik in het naburige pedodorp de tryout bij van Wim Opbroeck's nieuwe show De Dolfijntjes. Hij liet zijn gasten meezingen met zijn provocatieve ode aan de verdraagzaamheid; het zaad van mijn maat kan geen kwaad. Blijkbaar deden de vrouwen dit met meer enthousiasme dan de mannen; de sletten! Zelf kon ik genieten van muzikale vingerwijzingen naar songs van Britney "Fucking" Spears en Tiesto Eat Your Heart Out. Wim had een speeltuin vol muzikanten meegebracht met een vijfkoppige blazers- en bijwijlen dubbele ritmesectie, naast een bassist, een gitarist en twee accordeons.Thuisgekomen trof ik de hh. Pauw en Witteman, die een nieuw seizoen begonnen zijn, op schoot van mijn slettebak. Zij hadden de burgemeester van het naburige dorp Heusden-Zolder op bezoek. Mevrouw Sonja Claes verdedigde er met glans en verve de reputatie van haar dorp tegen een websiteuitbater die foutieve informatie verspreidt en inbreuken op de privacy pleegt op www.stopkinderpornomisbruiknu.com. Verhalen van de nieuwste ketterijen en de heksenjacht, terwijl niemand de Spaanse inquisitie verwacht. Het lijkt wel of iedereen in zijn race om de morele en politieke correctheid de pedalen dreigt te verliezen om het maar eens in rijwieltermen uit te drukken.

zondag 16 augustus 2009

Windhoos in West-Limburg (België)
Google: Hagelbui Lummen
Youtube: Hagelbui Lummen

Afgelopen nationale feestdag reed ik met de wagen naar huis van het bezoek aan mijn oude vriend om thuis het avondmaal te gaan gebruiken. Toen ik in Hasselt-West de oprit nam naar de autostrade richting Lummen zat ik plots vast in de file. Er bekroop me iets onwezenlijks, want zeg nu zelf, wie verwacht zich eraan om zich op de avond van een feestdag vast te rijden in een file. Dat is toch zeer onwaarschijnlijk. Er zal misschien een ongeluk plaatsgehad hebben op het klaverblad in Lummen dacht ik, maar zelfs in dat geval komt een file die reikt tot in Hasselt nog onwaarschijnlijk over.
Langzaam liet ik me meegaan in de trage vloed van de file waarbij ik zo nu en dan toch tot stilstand kwam en weer diende aan te zetten om tegen fietssnelheid verder te karren. Vermits ik tegen zevenen thuis verwacht werd en het zeer onwaarschijnlijk was dat ik het aan dit rijtempo zou halen belde ik omstreeks 18:31 naar huis, zo blijkt uit de log van mijn mobieltje. Onverrichterzake overigens want ik had enkel de voicemail waar ik een bericht insprak van ik sta in de file, zal later thuis zijn. Terwijl ik in de auto naar authentieke bluesmuziek luister laat ik me verder en dieper meevoeren in de file en ik had inmiddels al besloten de eerstvolgende afrit te nemen. Steeds meer bekroop me mijn gevoel van ongeduld.Het betreft hier de recent geopende afrit 26 bis Industriepark Lummen-Zolder. Toen ik het bord zag dat de afrit aankondigde was ik niet meer te houden. Reeds voordien had ik me enkele malen dienen te bedwingen aan een neiging om de pechstrook te gaan berijden. Dit ging natuurlijk veel vlotter vooruit, zo rijden langs de pechstrook, hoewel ik mijn snelheid toch aangepast laag hield. Lachend reed ik een schare medeweggebruikers voorbij, maar de pret was van korte duur, want slechts korte tijd later veranderde het aanschijn helemaal. De pechstrook die ik bereed was even verder plots helemaal bedekt met een laag dikke hagel, zodanig dat ik heel wat trager diende te rijden. Nog wat verder bleek er zich boven die ijskoude hagel die was neergeslagen op de zomers warme bodem een dikke mistlaag te verspreiden. Het leek wel of ik een rampgebied binnenreed. Ik realiseerde me dat de file waar ik in zat niet veroorzaakt was door een banaal verkeersongeluk op de verkeerswisselaar, maar dat er hier sprake was van een uitzonderlijk weerfenomeen, een noodweer in de ware betekenis van het woord. Eventjes maar kreeg ik een panisch gevoel in de zin van hopelijk is thuis alles in orde. Gelukkig was de afrit 26bis Lummen nu niet ver meer en hoopte ik via een binnenweg snel thuis te zijn. Daar kwam ik echter van een koude kermis thuis, want toen ik de afrit afgereden kwam en links af wilde slaan naar de weg naar Lummen, bleek dat deel van de weg van het industriepark volkomen ondergelopen te zijn door de overvloedige neerslag. Ik stopte de wagen dan maar en ging een gesprek aan met een andere weggebruiker die daar blijkbaar ook gestrand was en post gevat had aan de afslag. De man bleek schade te hebben aan zijn voertuig door de hagelinslag. Er zat me niks anders op dan terug de autostrade op te rijden. Inmiddels bleek de file zich ook op te lossen en kon ik vlot mijn weg huiswaarts vervolgen.Het weer kan verschillen van buien regen en hagel tot periodes van zonneschijn. In de winter sneeuwt het wel al eens. Ook winden komen voor, die waaien aan een windsnelheid die kan verschillen. Toch was er hier geen sprake van een banaal weersverschijnsel. Dat er gerust kan gesproken worden van een windhoos of tornado blijkt vooral uit de beelden uit Herk-de-Stad waar duidelijk bomen en electriciteitspalen tegen de vlakte gingen.

Youtube: Ravage in Limburg, featuring Sonja Claes

Hoewel het Belgische Koninklijke Meteorologische Instituut KMI beschikt over een uitstekende weerradar in Wideumont, nabij het luxemburgse Libramont, is deze dienst niet online beschikbaar. Daarvoor dient de Belgische gebruiker zich te wenden tot een buitenlandse dienst als buienradar.nl of een van zijn afgeleiden zoals Meteox of MeteoBelgië. Overigens kan het ook nooit kwaad eens een kijkje te gaan nemen op bliksemdetectie.nl.

Inmiddels slaan onze nationale weerbabes, weervrouw Jill Peeters van de kabelomroep VTM en weervrouw Sabine Hagedoren van de nationale televisiezender VRT, de handen in elkaar om in spotjes promotie te voeren voor The Big Ask Again - een voortzetting van de Big Ask Act Now sensibiliseringscampagne over de opwarming van de aarde en die dit jaar afsluit met een dance event te Oostende op 29 augustus.


zaterdag 1 augustus 2009

Over de Natuurlijke Astronomie

In haar weerpraatje had de weervrouw Jill Peeters van het VTM Journaal het vriendelijk gevraagd. Of we 's nachts om 3 uur een blik naar de hemel in oosten wilden richten, want er beloofde zich heel wat astronomisch spektakel. Als Jill Peeters zoiets vriendelijk vraagt, dan doen we dat natuurlijk.

Screenshot van het planetariumprogramma Stellarium,
genomen voor 19 mei 2009, omstreeks 4u40


Temeer daar ik als langdurig werkzoekende mijn nacht al lang in dag heb zien veranderen en meestal om 3 uur 's nachts nog wel lig rond te spoken en bezig te zijn met het één of ander. Nu had Jill Peeters zich blijkbaar vergist want eigenlijk was er niets te zien aan de nachtelijke oostelijke horizon omstreeks dat uur.
Het was pas een uurtje later dat ik met enige declinatie aan de oostelijke horizon een fraaie samenstand zag van de maan met twee heldere hemelobjecten. Nu ben ik geen dagelijkse waarnemer van de sterrenhemel. Meestal is het in onze lage landen te vaak bewolkt om een goed zicht te houden op het hemels behang. Dus kon ik zo op het eerste zicht niet zeggen welke twee lichtjes daar aan de rand van de maneschijn hingen te schijnen in een schittering van eerste of tweede magnitude. Gelukkig heb ik allerhande astronomische en astrologische programmatuur op mijn schootcomputer geïnstalleerd, zodat het slechts een kwestie van naslaan was in mijn notebook om er achter te komen dat het hier ging om een wijde, uitgaande samenstand van de maan met het hemellichaam van Jupiter en de vaste ster Deneb Algedi in het sterrenbeeld Steenbok. Volgens het planetariumprogramma zouden ook de hemellichamen Venus en Mars in nauwe conjunctie als ochtendsterren net voor de zon opkomen. Maar toen de dageraad de nacht begon op te breken versluierde mijn oostelijke horizon in ochtendnevel en was er daar niets meer van te zien. Hetzelfde overkwam me toen ik de laatste lokale zonsverduistering wilde waarnemen; de ochtendnevel belemmerde het zicht op de zon zodat ik van de eigenlijke eclips niets kon zien en enkel maar kon waarnemen hoe de zonsopgang even leek te stokken en te haperen in verstomming en verkilling. Vooral het stilvallen van het ochtendgezang van de vogels is me daar van bijgebleven. Enfin het was dan misschien toch nog de moeite geweest om op aanraden van Jill Peeters astronomische fenomenen te gaan waarnemen op die ochtend van 19 mei ll.. Mogelijks was Jill gewoon even vergeten rekening te houden met het zomeruur oid. maar voor de rest viel het dan mee.
Zichtbaarheid van de eclips van
31 mei 2003 op de noordelijke hemisfeer.


Deze korte anecdote over een weerpraatje van Jill Peeters geef ik hier als inleiding over mijn visie op de natuurlijke astronomie. In de eerste plaats doel ik daarmee op het te velde waarnemen van astronomische verschijnselen of fenomenen zonder enig technisch hulpmiddel, maar enkel met het blote oog of een lichte kijker.
Vanuit de aard van de zaak betekent dit dat men zich bezighoudt met die hemelobjecten die duidelijk in het oog springen zoals de zon, de maan, de planeten, de sterren met een magnitude 1 tot 2 en de sterrenbeelden. De jaarlijkse omwenteling van de zon (eigenlijk van de aarde om de zon) veroorzaakt zo de immer weerkerende wisseling der seizoenen van lente, zomer, herfst en winter. Overigens behoren ook de meteorologische waarnemingen tot de hemelverschijnselen. Verder springt ook de maandelijkse weerkerende gedaanteverandering van de maan in haar verschillende gestalten in het oog. Naast het blote oog zijn een greep aan vuistregels een toegestaan hulpmiddel om aan deze wetenschapsbeoefening deel te nemen. Zo onthouden we dat de zon, maan, planeten en sterrenbeelden opkomen in het oosten, culmineren in het zuiden en ondergaan in het westen. Voor de maan onthouden we in het bijzonder dat deze begint te wassen in het westen en dan na de zon ondergaat. Verwant aan deze regel ivm de maan is die omtrent de ochtend- en avondsterren. Wanneer de zon een vaste ster nadert gaat deze na de zon onder in het westen. Is de zon aan deze ster voorbijgegaan dan zal deze als ochtendster opkomen voor de zon. (zie voetnoot)

Tot slot is er nog het gekende ezelsbrugje om de gestalten van de maan te onderscheiden en dat gebaseerd is op de franse taal. Trek een vertikaal streepje langs de holle kant van de croissant van de maan en kijk welke letter je zo kan vormen, een p of een d. Een p betekent dan dat de waargenomen maan in het eerste kwartier is naar het franse woord premier, een d dat de waargenomen maan in het laatste kwartier is naar het franse derniere. Overigens geldt ook dat de wassende maan waar te nemen is in de avond en de namiddag, de afnemende maan in de nanacht en 's ochtends.Waarnemingspost met venster op de Oostzijde
;
Zomerse Onweersbui vergezeld van een Hemelboog.

Na deze greep aan vuistregels is het van belang eens te denken aan onze waarnemingspost. In principe nemen we waar van thuis uit om redenen van regelmatigheid en continuïteit. Dit betekent dat we niet de luxe hebben van een echt astronomisch observatorium dat op een hoogte gelegen is en rondom een vrije uitkijk biedt. Alleszins dienen we met behulp van een kompas de belangrijkste richtingen vast te stellen zoals deze van de hemelpoorten in het oosten en het westen. Ga voor je eigen huis na op welke richting de verschillende vensters uitkijk bieden en kies het venster dat het meest een onbelemmerd zicht biedt op de horizon en de hemel. Hier bij mij thuis bvb. is er een goed kijkvenster op het oosten. Wil ik het westen zien dat moet ik me in de tuin naar het kiekenkot begeven, zodat ik voorbij een rijtje cypressen ben die me het zicht belemmeren. De richting waarnaar je kijkt noemen we in de astronomie ook het azimuth.
Om nu exaxt te weten wat je allemaal ziet vanuit je observatiepost kan je zoals vroeger gebruiken maken van efemeridentafels, sterrengidsen en -atlassen. Dat is echter niet meer helemaal van deze tijd. In dit computertijdperk maken we gebruik van planetariumprogramma's zoals Skyglobe, Stellarium of Google:Google Sky. In deze programma's voer je de geocoördinaten van de plaats van je observatiepost in, alsook het azimuth of de windrichting waarnaar je kijkt.
Zelf geniet ik het meest van deze hobby op heldere winteravonden, wanneer ik in het oosten Orion en Sirius zie rijsen en me besef dat het voorjaar er weer zit aan te komen.

Screenshot van het planetariumprogramma Stellarium,
genomen voor 20 januari 2009, omstreeks 20u25

In het speciaalnummer van Science Connection nr. 25, dat helemaal gewijd is aan de ruimtemissie OasISS van de Belgische astronaut Frank De Winne aan boord van het internationaal ruimtestation, bevindt zich een opsomming van Belgische instanties en verenigingen die zich met astronomie bezighouden en ik geef het lijstje hieronder.

Sterrenkunde in België

Dossier Sterrenkunde in België downloaden als pdf-document.

De Koninklijke Sterrenwacht van België
Institut d'Astrophysique et de Géophysique
(Departement AGO Universiteit Luik)
Institut d'Astronomie et d'Astrophysique
(Université Libre deBruxelles)
Het Instituut voor Sterrenkunde
(Katholieke Universiteit Leuven)
Sterrenkunde
(Vrije Universiteit Brussel)
Sterrenkundig Observatorium
(Universiteit Gent)
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
Onderzoeksgroep Hemelmechanica
(Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix in Namen)

Vereniging voor Sterrenkunde
Société Royale belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe
Société Astronomique de Liége
Groupe Astronomie de Spa
Astro Event Group

Volkssterrenwacht MIRA (Grimbergen bij Brussel)
Volkssterrenwacht Urania (Hove bij Antwerpen)
Het Europlanetarium (Genk, Limburg)
Volkssterrenwacht Beisbroek (bij Brugge, West-Vlaanderen)
Volkssterrenwacht Armand Pien (Gent, Oost-Vlaanderen)

Astrolab IRIS
Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht


Voetnoot:
De termen ochtend- en avondster worden vooral gebruikt om de planeet Venus aan te duiden. Deze verwijdert zich aan de hemel nooit meer dan 47° van de zon (de zgn. elongatie) en is van de aarde af zichtbaar in verschillende gedaanten; in boven- of onder-conjunctie en als ochtend- of avondster.

zie verder ook:
Sabine Hagedoren Movies
Wiki:Planetarium
WikipediaPortaal: Astronomie
Life: The 21 Greatest Space Photos Ever
----------------
Over de Natuurlijke Astronomie,
door Eric Verdonck.

----------------
Now playing: Led Zeppelin - Stairway to Heaven
via FoxyTunes

dinsdag 21 juli 2009

Moonwalk

Vandaag was het veertig jaren geleden dat de eerste maanwandeling werd gemaakt. Nee, niet dat achterwaartse huppelpasje van wijlen Michael Jackson, maar die van "One small step for man, one giant leap for mankind"


Youtube: 40th Anniversary of the First Man on the Moon

Het was nationale feestdag en ik ben bij een oude vriend op bezoek geweest om naar de Tour de France te kijken. Hij herinnerde zich nog dat hij als zevenjarige tot middernacht was opgebleven om samen met zijn vader de wonderbaarlijke gebeurtenis van de eerste maanlanding te aanschouwen op televisie. Net als ik eigenlijk, behalve dan dat ik me ook nog een auditief "Piep, Houston, Piep, Piep, Houston" herinnerde. Overigens won ook Eddy Merckx veertig jaar geleden, op 21 juli, zijn eerste ronde van Frankrijk. Deze gebeurtenissen staan, net zoals een bokswedstrijd om de wereldtitel zwaargewichten met Cassius Clay of Mohammed Ali, in ons collectief geheugen gegrift. Het waren gebeurtenissen die iedereen gezien had op het opgekomen medium van televisie en die wereldwijd in mundovisie of europees in eurovision waren uitgezonden. De eerste tekenen van verdichting in een wereldwijd web. Overigens werd ook de recente herdenkingsceremonie voor de overleden popzanger Michael Jackson in mundovisie uitgezonden.

----------------
Now playing: The Police - Walking on the Moon
via FoxyTunes

dinsdag 14 juli 2009

Verse Maatjes met Rode Ajuin


Ieder jaar bij het uitgaan van de scholen, eind juni, begin juli, zijn ze er weer; de verse maatjes.
Een maatje is een jonge haring die net hom en kuit begint te ontwikkelen en die smaakt als een ziltig zoete zeevrucht. Deze worden rauw gefileerd verkocht bij de visboer en ook zo gegeten; sushi van eigen bodem zeg maar.
In mijn variant van dit klassiek gerecht maak ik gebruik van een rode ajuin. Deze ajuinsoort wekt bij versnijding minder traanvocht op, heeft een zoete smaak die beter harmonieert met die van het verse maatje en heeft leuke rode randjes die voor wat kleurcontrast zorgen op het bord. Je ziet dat er over dit gerecht is nagedacht!

Ingredienten:

per persoon:
1 vers maatje
1 snede brood
1/2 rode ajuin
boter
garnituur: verse peterselie of een blaadje salade

Ga als volgt te werk:
 1. Schil de rode ajuin en versnipper deze. Maak daarbij gebruik van de rokstruktuur van de ajuin. Snijdt eerst dwars op de ajuin een reeks inkepingen van de bovenkant naar de wortelzijde. Draai de ui een slag en maak een nieuwe reeks inkepingen. Leg de ui nu op zijn kant en snijdt schijfjes doorheen de gemaakte inkepingen en rokstruktuur. Hierdoor krijg je mooie kleine uisnippers.
 2. Beboter een al dan niet geroosterde snede brood
 3. Spreid het verse maatje uit over de gesmeerde snede brood
 4. Bestrooi het verse maatje met de snippers rode ui
 5. Garneer het bord verder met een fris blaadje sla of een toefje peterselie
Suggesties:
 • Traditioneel wordt hier een borrelglas koude jenever bij gegeven
 • Je kan het gerecht ook serveren met een koele, witte wijn zoals een Muscadet Sèvre et Maine, een Chablis of een Pouilly Fumé.

zondag 12 juli 2009

Leven op Wolkjes

Absolute elsewhere in the stones of your mind,
... projecting our images in space and in time


verzen ontleend aan John Lennon's - Mind Games

De opvatting dat het internet zou kunnen uitgroeien tot een superbrein is geen exclusief idee van Google, maar maakte algemeen opgang bij de academici en dilettanten die midden jaren negentig van de vorige eeuw een aansluiting of toegang tot internet hadden. De mening leefde dat wanneer iedere deelnemer aan het internet er zijn bewustzijnsinhouden zou uitstorten en met principes van nabijheid, gelijkheid en herkenbaarheid zou koppelen aan andere sites en pagina's, het internet een digitaal brein zou worden met een netwerk van een veeltalligheid van aan elkaar verbonden neuronen.
In het artikel "Virtuele Vrienden" over sociale netwerken online, dat verscheen in PC-Active 213 van april 2008, wordt deze begintijd nog tot leven geroepen waar er sprake is van Geocities en Webring. Geocities was een gratis initiatief waar iedereen met een beetje kennis van html zelf een aantal pagina's online kon zetten. Het formaat van de pagina's was vrij en de webpagina of homepage diende in een bepaalde categorie ondergebracht te worden zoals "technisch", "film", "muziek" of "reizen". Het concept sloeg aan bij de gebruikers die zich organiseerden in "webrings": een soort ondergronds reclamenetwerk zonder commerciële bedoelingen waarbij soortgelijke sites naar elkaar verwezen aan de hand van banners. De onderwerpen varieerden van Anarchisme over Wicca tot Pamela Anderson en Star Trek. Daarbij werd handig gebruik gemaakt van het intern mechanisme van de zoekmachines van internet dat de relevantie van een pagina stijgt naarmate er meer webkoppelingen naar verwijzen en waardoor het aantal bezoekers stijgt.
Inmiddels heeft Yahoo, dat Geocities had overgenomen, aangekondigd dat zij de dienst Geocities zal stopzetten vanaf oktober 2009 en nodigt Webring de mensen die nog een homepagina onderhouden op Geocities uit te migreren naar de door Webring opgestarte hosting service.
De coöperatieve mentaliteit van de pioniers heeft de plaats moeten ruimen voor het consumentisme van de kolonisten die in massa's zijn beginnen toestromen en zichzelf niet meer zien als participanten die zelf deelnemen en bijdragen aan het internet, maar als gebruikers die dat internet beschouwen als een immens reservoir aan menselijke kennis en aandacht waar men vrij uit kan putten ter persoonlijke lering en verrijking, dan wel om marketing-technische redenen en waarnaar men dan verwijst als de wolk. Niet langer de vraag hoe werkt deze nieuwe vinding en hoe kunnen we haar verder ontwikkelen zodat ze aangenaam en comfortabel aan te wenden is houdt deze nieuwlichters bezig, maar wel de vraag hoe kunnen we deze nieuwe vinding zo efficient mogelijk exploiteren zodanig dat ze ook wat opbrengt. Vanuit de imperialistische visie is de wolk dan ook hierarchisch geordend waarbij een operator als Google als voornaamste exploitant als een spin in het centrum van het wereldwijde web wordt gezien. Daarbij vergeet men de oorspronkelijke idee van kringwerking van onafhankelijke computerssytemen die door zich met elkaar te verbinden het internet uitmaken.
Coöperatie en competitie zijn niet met elkaar te rijmen. Zo zal een hobbyist die een fanpagina van Pamela Anderson onderhoudt misschien met plezier webkoppelingen aanleggen naar andere liefhebbers die een dergelijke pagina onderhouden. Maar je kan moeilijk gaan verwachten dat een garagehouder op zijn website een pagina gaat onderhouden met weblinks naar sites van andere merk- en depothouders in dezelfde stad. Allicht zal hij proberen de aandacht die hij verkrijgt van mogelijke cliëntele eerder aan zich te binden dan door te verwijzen. Ook tal van academische websites van universiteiten en hogescholen hebben hun verspreiding van vrije tractaten ingekort of volledig stopgezet en geven op hun website enkel nog de lesroosters en inschrijvingsvoorwaarden.
Momenteel vervult het internet een vijftal functies. Naast de oorspronkelijke opvatting van het internet als een onbeperkt kennisreservoir in de zin van een online encyclopedie en vrije bibliotheek leeft thans de idee dat internet nog gebruikt kan worden voor volgende toepassingen;
Het internet als openbare marktplaats waarbij alle soorten van marketing aan bod komen gaande van marktonderzoek en informatieverzameling over business to business en business to consumer modellen tot internetveilingen en advertentiesites voor transacties tussen particulieren onderling. Daarbij bestaan er onverenigbaarheden en conflicten tussen de noties privacy, vrije en openbare informatie. Merk verder op dat postorderbedrijven reeds zeer lang bestaan, maar toch nooit meer dan een marginaal marktaandeel wisten te verwerven.
Het internet als een directory voor personen en plaatsen, waarbij het de rol vervult van de witte en gele telefoongidsen. Dit niet alleen doordat men deze telefoongidsen online kan raadplegen, maar ook doordat men met een zoekopdracht op de naam van iemand terecht kan komen op diens profielpagina waar een telefoonnummer of andere informatie te vinden is. Soms treft men een vermelding van een naam op de website van een firma waar iemand werkzaam is of treft men de naam aan in lijsten van competitie-uitslagen van een sportbeoefening, soms vindt men geen spoor. Ik herinner me nog ergens een speelfilm met Whoopi Goldberg waar zij zorgvuldig een persoonlijk profiel op internet voorbereidt met het oog op latere tracering in de wereld van de beursmakelarij. Ook vragen in de zin van welke hotels bevinden zich in de nabijheid van deze of gene vakantiebestemming of welke hondenkennels bevinden zich in de nabijheid van mijn woonplaats kunnen een bevredigend antwoord krijgen, denk daarbij maar aan toepassingen als Google Maps of soortgelijke diensten.
Het internet als sociale ontmoetingsplaats is een functie die reeds in het begin waarneembaar was in toepassingen als de usenet newsgroups waarin mensen berichten uitwisselden rond een bepaald thema op grond van een gedeelde interesse. Deze functie lijkt thans overgenomen door de wijdverspreide webforums en blogs.
De zgn. sociale software is te beschouwen als een moderne, digitale versie van het poëzie-album of het "College Year Book". Hier wordt geen blijk meer gegeven van een intellectuele verbondenheid op basis van cognitief gedeelde interesses, maar eerder van een emotionele verbondenheid op basis van gedeelde ervaringen. Deze sociale websites bieden de mogelijkheid een persoonlijk profiel aan te maken en deze te koppelen aan de profielen van andere gebruikers, waarbij het oorspronkelijk de bedoeling is koppelingen aan te leggen naar familieleden, schoolkameraden, uitgaansvrienden en werkmakkers.
De sociale website wordt daarbij een virtueel verlengstuk van het persoonlijke sociale netwerk en biedt de mogelijkheid te zien wie er een bezoek heeft gebracht aan de eigen pagina, dan wel een kleine attente boodschap of een gedichtje achterliet in het gastenboek. En andere mogelijkheid is het ter beschikking stellen van foto's in foto-albums. Karakteristiek vindt men hier vaak foto's terug van uitgaande jongeren op digitale foto's van een discotheek of dancing. Momenteel lijken deze sociale websites hun doel voorbij te schieten en ontstaat er ook hier een competitie om zoveel mogelijk koppelingen naar vrienden te verzamelen, zelfs met personen waarmee slechts een opppervlakkig virtueel contact of zelfs helemaal geen contact bestaat.
Ook de chatprogramma's allerhande zoals irc, icq en msn bieden de mogelijkheid tot virtuele ontmoetingen met zowel bekenden als onbekenden. Vaak verschuilt men zich, mogelijks uit reserves en wantrouwen, achter een schuilnaam. Ook versierpogingen en hofmakerijen komen in deze toepassingen voor.
Het internet als media entertainment is de vijfde functie die ik wens te bespreken. Het gebruik van audio-visuele middelen zoals foto's, muziekopnames en videoclips op internet heeft een hoge vlucht genomen.Tevens is er zich een duidelijke synergie en symbiose gaan ontwikkelen tussen het internet en andere traditionele media zoals de dagbladen en tijdschriften, de muziekwereld en de speelfilm. Er is tevens de opkomst van het nieuwe medium van computerspelen. Bij deze vijfde functie van het internet zoekt de gebruiker enkel zich te verstrooien of te ontspannen door bvb. te grasduinen in de actualiteit op websites van televisiejournaals en dagbladen, online een rockconcert bij te wonen of op YouTube clips te bekijken van de favoriete popvedette, op legitieme en reguliere wijze een speelfilm te downloaden en bekijken van een video-on-demand of pay-per-view systeem, dan wel zich vertrouwen op de solidariteit tussen gebruikers en van de speelfilm een piratencopie voor persoonlijk gebruik binnenhalen van peer-to-peer netwerken of bit-torrent websites. Ook het online in een netwerk spelen van een computergame behoort tot de mogelijkheden, net zoals het wagen van een gokje op een site voor online weddenschappen of casinospelen. Ook zijn er netwerken om klassieke bordspelen zoals schaken of backgammon in competieverband te spelen.Zoals reeds aangestipt gaan andere media thans een synergie en symbiose aan met het internet, zonder er volledig in op te gaan. We zouden dan ook kunnen zeggen dat de wolk het geheel van mediale activiteiten is die de cultuuroverdracht en cultuurverandering in onze samenleving daarstelt en waarnaar in het werk van de franse denker Michel Foucault verwezen wordt als het "discours". Daarbij is het internet slechts een onderdeel en omvat (nog niet) het hele discours.
Het behoort tot het domein van de epistemologie of kennisleer om te onderzoeken hoe de mens waarneemt en via zijn waarnemingen tot kennis komt en na te gaan welke methodologie hij hanteert om zijn waarnemingen te toetsen aan en te ordenen in een paradigma dan wel een hypothese dat kan opgebouwd zijn in a priori aanwezige en kenbare natuurwetten dan wel a posteriori op grond van waarneming opgebouwde theoriën. Eén van de grote basispremissen daarbij is dat de mens structurerend waarneemt met inductieve en deductieve methodes.
Een onderzoeksdomein van de epistemologie houdt zich bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van de systemen die de mens gebruikt om zijn kennis in te verzamelen en te orderen. Daarbij wordt getracht systemen te ontwikkelen die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de werking van de menselijke hersenen. In de eerste plaats denkt men hier aan een taxonomie en de algoritmes om deze te bevragen.
Naar de inzichten van de renaissance bestond het kennis- en opvoedingsmodel sedert de klassieke oudheid uit het trivium en het quadrivium, respectievelijk de grammatica, retorica en dialectica enerzijds en de astronomie, geometrie, mathematiek en muziek anderzijds.
De Engelse filosoof Francis Bacon stelde bij het begin van de zeventiende eeuw een indeling van de wetenschappen voor waarbij iedere wetenschap uiteindelijk zou geclassificeerd kunnen worden onder een van drie algemene hoofdwetenschappen; nl. geschiedenis, poëzie en filosofie. Ieder van deze hoofdtakken vindt zijn oorsprong in een van de drie faciliteiten van de menselijke geest, nl. het geheugen, de verbeelding en de rede.
Wanneer we de geschiedenis van het denken van de afgelopen eeuwen beschouwen is de eerste poging om te komen tot een alomvattende en systematische ordening van de menselijke kennis die in het oog springt wel deze van de franse Encyclopédisten uit de achttiende eeuw met figuren zoals Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Helvetius, Holbach, Condorcet, Quesnay en Turgot die onder de redactionele leiding van Diderot en d'Alembert samenwerkten aan de totstandkoming van de eerste moderne Encyclopedie, die als ondertitel meekreeg "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers" en waaruit blijkt dat het geheel der menselijke kennis op empirische gronden berust en kan worden ingedeeld in één van drie grote kennisdomeinen; nl. wetenschappen, kunsten of ambachten en verder alfabetisch kan worden geordend.
De Duitse filosoof en academisch pedagoog Christian von Wolff (1679-1754) had reeds eerder op teleologische gronden en aansluitend bij Leibniz' indeling van de waarheden in redelijk-noodzakelijke en feitelijke een opzet van de kennistheorie in vier onderdelen gegeven, nl.: rationeel-theoretisch, rationeel-praktisch, empirisch-theoretisch en empirisch-praktisch.
In de loop van de 19de eeuw zal de franse filosoof en socioloog Auguste Comte de ingrijpende veranderingen van de politieke en industriële revolutie tot een nieuwe synthese weten te brengen in het zgn. wetenschappelijk positivisme welke het oude godsdienstige wereldbeeld kon vervangen. Het positivisme gaat ervan uit dat alle kennis slechts op empirische gronden, d.i. door waarneming en ervaring kan worden bekomen. Ethica en recht worden voortaan bestudeerd als sociologische of antropologische fenomenen. Gekend is het werk "Systeem van de Positieve Filosofie" van Auguste Comte. Daarin geeft hij een indeling van de wetenschappen volgens een natuurlijke indeling van de gebieden der verschijnselen of fenomenen. Alle fenomenen kunnen onder een betrekkelijk klein aantal grondbegrippen worden gebracht. De rangorde der klassen wordt bepaald door de graad van enkelvoudigheid of algemeenheid. Er is een bepaalde rangorde van wetenschappen; opklimmend van de wiskunde via de sterrenkunde, natuurkunde naar de biologie wordt het object steeds ingewikkelder en worden de resultaten van het onderzoek steeds minder algemeen geldig. Comte geeft de volgende indeling:
 • Wiskunde
 • Anorganisch:
  • Astronomie
  • Fysica en Chemie
 • Organisch:
  • Biologie
  • Sociologie
Alle humane wetenschappen worden onder de noemer sociologie gebracht en de godsdienst wordt een "religion de l'humanité".
De decimale classificatie van rubrieken en onderwerpen ontworpen door Melvil Dewey in 1873 met het oog op het catalogiseren en plaatsen van boeken in een bibliotheek was zeker geïnspireerd aan het wetenschappelijk positivisme en kent volgende indeling:
 • 0 Algemene Naslagwerken
 • 1 Filosofie
 • 2 Godsdienst
 • 3 Sociale Wetenschappen
 • 4 Psychologie-Pedagogie
 • 5 Exacte Wetenschappen
 • 6 Toegepaste Wetenschappen
 • 7 Kunst- en Cultuurgeschiedenis
 • 8 Taalkunde en Literatuur
 • 9 Aardrijkskunde-Geschiedenis
In deze indelingen treffen we een gradiënt aan van een geleidelijk verloop van de pool abstractie naar de pool concretie.
Er valt ook nog wat te zeggen voor de indeling van kennisgebieden op louter sociologische of antropologische gronden in de zin van inwijdingskringen van groepen van mensen en de kennis die ze delen. Dit criteria kan zowel voor natuurvolkeren als voor cultuurvolkeren in een technologisch stadium aangewend worden. Hierbij wordt vastgesteld op welke niche of voedingsbodem een populatie zich heeft gehecht en de kennis van welk produktieproces die populatie hanteert. Dit soort van indeling vinden we bvb. terug in de indeling van beroepsgroepen in de arbeidsmarkt zoals die hetzij psychologisch hetzij economisch wordt gehanteerd. In het economisch taalgebruik spraak men dienaangaande voorheen ook wel van branche of rayon. Ter illustratie zij verwezen naar de economische indeling in paritaire comités of de functionele indeling van een internetdirectory als Yahoo.
In de loop van de twintigste eeuw verschuift de aandacht voor de kennis- en waarnemingstheorie van het domein van de filosofie naar dat van de psychologie, fysiologie en cybernetica en waarbij de menselijke geest wordt beschouwd als een feedbacksysteem van input en output, gestuurd door synapsen in het zenuwstelsel en afscheidingen van hormonen in diverse klieren.
Een primaire indeling van de hersengebieden, inzonder van de hersenschors of cortex, bestaat in het onderscheiden van een linker- en rechterdeel van de hersenen, waarbij de linkerhemisfeer verbaal-analytische functies vervult zoals logisch denken, taalkundige uitingen en mathematische berekeningen en de rechterhemisfeer globaal-intuïtieve functies zoals het herkennen van gezichten en patronen, ruimtelijk inzicht in samenhangen, gevoel voor ritme en esthetiek. Aan de basis zijn de twee hemisferen met elkaar verbonden door de hersenbalk, een dikke streng zenuwvezels, die hen toelaat in beide richtingen informatie uit te wisselen. De hypothalamus vormt, samen met de pijnappelklier en hypofyse, een onderdeel van de tussenhersenen.
Herkennen we hierin nog het hoger genoemde geleidelijk verloop tussen de abstraherende, synthetiserende functies van filosofie en religie naar de concretie van de rekenkundige, logische-wetenschappelijke en taalkundige uitingen, dan zal vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw en het aanbreken van het zgn. psychedelische tijdperk in de cultuurgeschiedenis het inzicht in de structuur en werking van de hersenen een belangrijke doorbraak kennen.
Een eerste doorbraak kwam er door het onderzoek naar de werking van psychotrope stoffen, inzonder van Albert Hofmann's LSD, waarvan de moleculaire structuur overeenkomsten vertoont met die van serotonine, de neurotransmitter die verantwoordelijk is voor de synapsen tussen de zenuwcellen die zorgen voor de overdracht van informatie binnen de hersenen en het zenuwstelsel.
De digitale revolutie zorgde voor een tweede doorbraak in het hersenonderzoek, die werd bereikt door het inzetten van de zgn. CT scan, waardoor de medische beeldvorming rond de structuur en de werking van de hersenen aanzienlijk vooruitging en verbeterde.
Thans beschouwt men het bewustzijn als een miniatuurmens of homunculus die zich van zijn omgeving en zichzelf bewust wordt en er op kan reageren en zijn interpersoonlijke transacties kan regelen door gebruik te maken van zekere organen en kernen van verdichting in de hersenschors waarnaar men verwijst als keien of eilanden. Deze hebben elk hun functie en men onderscheidt zo o.a. het zichtcentrum, het psycho-sensorisch en psycho-motorisch centrum, het denkvermogen, het geheugen als reservoir van opgeslagen indrukken en emoties en dergelijke meer.
Binnen de psychedelische beweging was er tevens een tendens om de intuïtieve, synthetiserende, abstraherende activiteit van de rechterhemisfeer te bevoordelen en extra te activeren boven die van de linkerhelft. Daarbij diende men te gaan leren denken in analogiën, waarbij de menselijk kennis en ervaring niet langer ingedeeld diende te worden in strikte logische categoriën, maar wel gerelateerd aan dieptepsychologische archetypes zoals bvb. de zeven planetaire sferen of de zeven boeddhistische lichamen.
De neuronen, de talrijke verbindingen die zij onderling maken en de verdichtingen die zo ontstaan vertonen overwegend een blijvend karakter. De houdbaarheidsdatum van een bladwijzer of webkoppeling naar informatie op het internet daarentegen lijkt te belopen op zes maanden tot vijf jaar, maar het valt te verhopen dat voor zekere monikers een langere tijdspanne inzake levensduur gewaarborgd blijft. Alleszins kan de analogie en vergelijking van het internet met een wolk eerder dan met een superbrein hierdoor aannemelijk worden. Net zoals een wolk onder welbepaalde meteorologische omstandigheden ontstaat, zich verdicht en weer tot oplossing komt, ontstaat er op het medium internet een wolk van informatie die inhoudelijk steeds verandert en vernieuwt. Zo heb ik de afgelopen jaren zelf kunnen vaststellen hoe bepaalde wereldschokkende gebeurtenissen zoals bvb. de Tsoenami, de overstroming van New Orleans of het schielijk overlijden van de popster Michael Jackson geleid hebben tot een verdichting van zowel trafiek (zoekopdrachten, pagina-opvragingen) als van content (aangeboden inhoudelijke bijdragen). Overigens beperkt die verdichting zich niet tot het medium internet, maar is deze ook merkbaar bij de andere media zoals die van de boeken, de dag- en weekbladen of de radio- en televisiebulletins en -documentaires. Denk bvb. aan het schielijk overlijden van de populaire royalty Lady Diana toen er nog geen internet voorhanden was.
----------------
Leven op Wolkjes,
door Eric Verdonck.
opgedragen in de nagedachtenis van Simon Vinkenoog
----------------
Now playing: John Lennon - Mind Games

Treurzang voor een Kloosterlinge en een Sjamaan

Heden verneem ik het overlijden van Simon Vinkenoog. Hoewel de omgeroepen mening er niet nadrukkelijk aandacht aan had besteed vernam ik ook van het overlijden van Mellie Uyldert eerder dit jaar begin mei. Zowel Simon als Mellie zijn literaire talenten van de lage landen, van eigen bodem dus, die niet alleen mij, maar allicht vele generatiegenoten met mij, blijvend beïnvloed hebben met hun geschriften. Voorts heb ik niet alleen kennis genomen van hun beider geschriften maar had ik tevens het genoegen beiden persoonlijk te ontmoeten.
Mellie Uyldert ontmoette ik toen ik als knaap in het zog van mijn moeder meeging naar activiteiten van de yogakring waartoe zij als boekhandelaarster in het verenigingsleven toegang had gezocht. Op korte tijd ontmoette ik Mellie Uyldert toen twee maal; eenmaal op een kruidenwandeling en een tweede maal n.a.v. een lezing en de voorstelling van haar boek "Het Levensritme", dat ik van haar gesigneerd heb. Deze vrouw, die net als mijn moeder in hoge mate religieus geïnspireerd was, laat als geestelijke nalatenschap een astrologisch compendium, een herbarium en een lapidarium na.
Simon Vinkenoog ontmoette ik ergens in het midden van de jaren tachtig toen ik studeerde aan de Vrije Universiteit te Brussel. De belangrijkste bijdrage die ik allicht als bestuurslid van de Studiekring Vrij Onderzoek heb geleverd, was de organisatie van een drugsdebat met Simon Vinkenoog als belangrijkste spreker. Voor deze organisatie had ik een budget weten los te krijgen van de cultuurdienst aan de VUB en had naast Simon ook nog Micheline Roelandt en Christian Eliaerts uitgenodigd, waarvan de ene in haar hoedanigheid van psychiater de fysiologische aspecten van psychofarmaca zou belichten en de ander in zijn hoedanigheid van criminoloog de maatschappelijke en strafrechterlijke aspecten.
Eerder dit jaar nog zag ik een erg kloeke en kwieke Simon Hugo Camps te woord staan in een interview dat werd uitgezonden door Lichtpunt in het kader van de uitzendingen door derden op de vrt.
Simon Vinkenoog's belang ligt misschien niet zozeer in de authenticiteit van zijn dichtwerk als literaire bijdrage, maar wel in het feit dat hij de psychedelische en culturele revolutie, die in het internationaal discours van de jaren zestig en zeventig speelde, vertaald en vertolkt heeft naar en voor de lage landen. Dit zowel door de talrijke werken die hij vertaald en/of ingeleid heeft, als door zijn rol van redacteur van de rubriek "Wereld in Beweging" in het tijdschrift "Bres" en als voorvechter van een internationale beweging die ijvert voor de legalisering van het recreatief gebruik van marihuana, waarbij hij vooral de rol benadrukte die het kan spelen om tot bewustzijnsverruiming en geestelijk inzicht te komen.


Tot slot noem ik hier enige titels die Simon Vinkenoog inleidde en/of vertolkte; Moeder Gras, Eeuwige Wijsheid (Perennial Philosophy van Aldous Huxley), Op Zoek naar het Morgenland, Encyclopedie van de Mystiek en de Mysteriegodsdiensten, Handboek van het Ongerijmde (van Colin Wilson).

zaterdag 4 juli 2009

Adieu Spoednick

Spoednick
02.04.1997 - 04.07.2009

Deze hond haalden we in huis voor mijn stiefdochter Sarah, die na een amoureuze escapade aangaf bij ons te willen komen wonen en zich absoluut een Dalmatiër wenste, maar ze liet ons zitten met de hond toen ze snel iemand anders gevonden had in het uitgaansleven.
Inmiddels zijn twaalf jaar verstreken en kende ik een beroepsstatus van achtereenvolgens zelfstandige advocaat, weddetrekkende leerkracht en uitkeringsgerechtigde werkloze en werd Spoednick wandelen gevoerd met een rode sportwagen Honda CRX, een bestelwagen van de werkgever van de vrouw en een oude, aftandse, bordeauxrode Opel. Deze hond lachte en gniffelde als hij sliep.
Deze middag is de dierenarts Spoednick komen laten inslapen. De laatste weken was hij door zijn achterpoten beginnen zakken en dit nam een steeds ernstigere vorm aan zodat we geen kwaliteit meer zagen in het leven dat hij nog had. Natuurlijk voelen we ons nu triestig. Hoewel deze hond enigszins schuchter en gereserveerd was, was hij toch een vrolijke metgezel en aangenaam in de omgang en we zullen hem missen.

----------------
Now playing: Mariah Carey - Fourth Of July
via FoxyTunes

vrijdag 3 juli 2009

Yasmine


Yasmine,

het nieuws te horen was wel raar,
dat jij hing te bengelen aan de snaar
in A mineur van je gitaar
onder de tak van de perelaar.

had je nu gedronken van de vijver
of in het kanaal
ik had het begrepen
zonder uitleg van Dag Allemaal
Eeuwig de prima Donna van de omroep
onze Vlaamse Soeur Sourire

Yasmine, omroepster, muzikante,
overleden op 25 juni 2009

Afgelopen dagen kwamen ook nog te ontvallen:

Karel Van Miert, socialistisch politicus
overleden op 22 juni 2009

Michael Jackson, muzikant,
niet te verwarren met de bierkenner onder dezelfde naam,
voor eeuwig vertrokken naar Neverland op
25 juni 2009

----------------
Now playing: Michael Jackson - They Don't Care About Us
via FoxyTunes

maandag 15 juni 2009

Voorbeelden en Tips

In aansluiting op mijn vorige artikels over het bibliotheekbeheer van een particuliere collectie wil ik hier aangeven hoe ik zelf aan de slag gegaan ben met mogelijke toepassingen en oplossingen op het internet.

LibraryThing
Op LibraryThing heb ik mijn profiel en catalogus aangemaakt en ik bereikte na een tweetal weken reeds de kaap van 200 records die je vrij kan invoeren. Zelf schat ik in ergens tussen de 400 à 600 titels te stranden moest ik mijn volledige bibliotheek er invoeren, afhankelijk van of ik het platgoed zoals stripverhalen er ga inzetten of de verschillende volumes van een encyclopedie er ga opsommen en dergelijke meer. Verder heb ik er als langdurig zoekende naar bezoldigd werk wel een beetje een wrang gevoel bij dat ik in de buidel zal moeten tasten als ik verder wil samenwerken met LibraryThing. Heb ik al niet 17 records zelf aangeleverd en ingevoerd!?LibraryThing biedt alleszins veel zoals auteursinformatie, statistieken over je boekencollectie, widgets voor je homepage of blog en de mogelijkheid tot sociale contacten met andere boekenliefhebbers en je geraakt er niet op uitgekeken. Zo blijkt bvb. uit een statistiek dat 86 van die 200 boeken nog geen omslagfoto hebben zodat er sowieso nog werk aan is.

Van de ene kant schat ik een tweetal boekenrekken te weinig te hebben om alles te kunnen zetten en wat open ruimte te hebben voor aangroei, aan de andere kant is het niet uit te sluiten dat ik binnen afzienbare tijd enger behuisd zal zijn en minder plaats zal hebben. Uiteindelijk zal ik in een oud peekes huis terecht komen en zal ik al content mogen zijn als ik nog een enkele boekenrek overhou. Welke tweehonderd titels zou ik dan nog willen overhouden.

Een voornemen was om met LibraryThing een definitieve catalogus op te zetten en die dan in te voeren in BookDB2 voor offline gebruik. Nieuwe aanwinsten dienen dan in tweevoud ingevoerd te worden in de online catalogus op LibraryThing en in de offline catalogus van BookDB2. Dat is niet zo een probleem. Echter de interface van BookDB2 is niet opgebouwd om een uitgebreide trefwoordenthesaurus te bevragen, maar eerder om een indeling in een bescheiden aantal rubrieken en een plaatsingssysteem te beheren, zodanig ik mijn thesaurusbeleid in LibraryThing zou dienen te herzien.

Wat ook gebleken is, is dat de genoemde offline toepassingen BookDB2, BibliotheQ en Adlib Library toelaten om media in de ruimere zin van het woord te catalogiseren, dus ook tijdschriften, artikels, DVD's, PC-Games edm., terwijl het bij de online toepassingen LibraryThing, Google Books en WorldCat enkel gaat om boeken in de strikte betekenis.

Google Books
Eigenlijk was dit de eerste site waar ik begon een catalogus op te zetten.
Je kan hier enkel boeken invoeren op ISBN nummer en het manueel toevoegen is niet mogelijk. De oogst aan boekencovers voor nederlanstalige boeken is nihil. Lijkt me heel geschikt om een bladwijzer of leeslijst bij te houden van werken die men op Google Books zelf aantreft.

Ook het genoemde WorldCat waar ik een catalogus begon is behept met dezelfde gebreken.
Misschien handig als je in Nederland woont en gebruik maakt van een aangesloten bibliotheek.

Wiki- en Blog Scripts
Vermits het niet iedereen gegeven is thuis met een webserver en webscripts aan de slag te gaan, bevroeg ik de WikiMatrix naar vrij te gebruiken, gehoste wiki-scripts met een nederlandstalige interface. Dat leverde twee resultaten op; ZohoWiki en MindTouch.

ZohoWiki liet zich snel en eenvoudig registreren met behulp van de GoogleAccount en vermits ik enigszins vertrouwd ben met het WikiConcept was ik er rap mee weg. Mijn Serapeion-project op ZohoWiki kreeg al snel een zekere bestemming en boekt goede voortgang als digitale bibliotheek.

Naast deze blog ben ik bij Blogger een tweede blog begonnen onder de naam De Belezen Kater. De eerste en belangrijkste vormvereiste van deze blogrol zal zijn dat ieder onderwerpsveld van een bericht de titel zal zijn van een boek, tijdschrift, DVD, PC-Game. De body van het bericht dient te bestaan uit een afbeelding en de bibliografische referentie. Het kan dan verder aangevuld worden met een samenvatting, bespreking, aanhalingen edm.

In eerste instantie wil ik hier een overzicht geven van media uit mijn collectie zoals tijdschriften, DVD's en Games, waarvoor in LibraryThing geen ruimte is. Tevens zal ik mijn boekenaanwinsten hier plaatsen.

Afvoerbeleid
Hoewel ik her en der notie genomen heb van initiatieven om boeken te vondeling te leggen of simpel weg te geven heb ik voor het afvoeren van overtollig materiaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de internetveiling voor tweedehandspullen op 2dehands.be biedt. Het programma biedt de mogelijkheid bibliografische gegevens van te koop gestelde boeken in te voeren in velden. De door mij te koop gestelde overtollige boeken zijn er verzameld in een online winkeltje De BoekenZending.

VehikelsMooier dan de website van de Mille Miglia, deze presentatie van klassieke old-timers.

vrijdag 12 juni 2009

dinsdag 9 juni 2009

Je Weet maar Nooit!


Hoe een Kat een Muis vangt?

How to remove faulty CD Cover Art

To remove faulty CD cover art from your MP3 and/or WMA collection by means of a DOS console command prompt do the following:

1. Open the DOS Command Prompt
(Start->Programs->Accessories)

2. In the window with the DOS command prompt, change into the folder or directory in which you keep your music files

CD Music

3. Remove the system only and hidden attributes from the graphics files which make up your cd cover art by typing

attrib -S -H AlbumArt*.jpg
attrib -S -H Folder*.jpg
attrib -S -H Cover*.jpg

dir AlbumArt*.jpg

At this stage you could switch to an image view program to inspect the jpg images AlbumArt*.jpg, Folder*.jpg and operate upon them (archive, delete, move...)

Filenames are:
AlbumArt_{some-registry-key}_Large.jpg
AlbumArt_{some-registry-key}_Small.jpg
AlbumArtSmall.jpg
Folder.jpg

4. In the DOS command prompt window you can type the following to delete all of the CD Cover art files:

del AlbumArt*.jpg
del Folder*.jpg

If you operated on individual files and want to keep the rest of the cd cover art intact, then restore the system only and hidden attributes:

attrib +S +H AlbumArt*.jpg
attrib +S +H Folder*.jpg

----------------
Now playing: Charlie Daniels Band - The Devil went down to Georgia
via FoxyTunes

Plat Préparé


----------------
Now playing: Sara Brightman - I Don't Know How to Love Him
via FoxyTunes

maandag 18 mei 2009

Aardbeien Romanov

Deze klassieke bereiding van verse aardbeien is genoemd naar het Russische Bojarengeslacht dat van 1613 tot 1917 de tsarentroon bezette. Tsaar Peter de Grote, die leefde van 1672 tot 1725, is wel de beroemdste telg van dit geslacht geweest. Misschien dateert het aardbeiendessert dat zijn familienaam draagt wel uit die tijd.

Google.be:Aardbeien Romanov
Google.com:Strawberries Romanov

Andere pretendenten voor deze dedicatie zijn allicht Catherina de Grote en Nicolaas II, die met zijn gezin vermoord werd in Jekaterinenburg en door de russisch-orthodoxe kerk heilig verklaard werd. Van Catherina de Grote is gekend dat zij een wellustige vrouw was en het nuttigen van dit dessert wordt wel eens beschouwd als een erotische gewaarwording die perfect met andere erotische activiteiten gepaard kan gaan. Nochtans is Catherina geen Romanov, vermits zij in het Duitse Stettin geboren werd als prinses van Anhalt-Zerbst-Dornburg en door huwelijkspolitiek de Tsarentroon wist te bezetten.

Hier te lande wordt het in de volksmond ook wel aardbeien met klop-klop genoemd, hetgeen we eerder een triomf van de marketingtechniek dan van de gastronomie kunnen noemen. Klop-klop is de handelsnaam van instant chantilly in poedervorm. Men mengt dit poeder met de aangegeven hoeveelheid melk en bekomt zo een soort slagroom. Dit produkt is populair om twee redenen; men bekomt gemakkelijk stijve slagroom en het is minder vet dan echte slagroom, wat belangrijk is voor wie haar lijn in de gaten wil houden.

Voor de smaak gaat er echter niets boven echte , vers geklopte slagroom en als je de richtlijnen volgt zal je merken dat het heus niet moeilijk is.

Ingredienten:

1 bakje aardbeien van 500 gr
1 à 2 brikjes room van 20 cc
bloemsuiker (variëteit: Icing Sugar)
schepijs of vanilleroomijs

Ga als volgt te werk:

 1. Om bij het bereiden van verse slagroom een goed resultaat te bereiken is het belangrijk dat zowel de room als de recipient waarin je de room gaat kloppen goed gekoeld zijn. Zorg dus dat je je room in de koelkast bewaart en zet de beslagkom een halfuur ofzo op voorhand in de koelkast.
 2. Was de aarbeien in koud stromend water en laat ze uitlekken in een zeef. Verwijder de steeltjes en snijd de aardbeien in stukken.
 3. Haal de beslagkom en de room uit de koelkast en gebruik bij voorkeur de elektrische mixer met kloppers boven de garde, tenzij je een echt losse pols hebt. Giet de room in de kom en sla deze met de kloppers stijf.
 4. Pas wanneer de slagroom de gewenst dikte heeft bereikt voeg je bloemsuiker toe naar smaak.
 5. Schep twee bolletjes of quenelles roomijs op een bord of in een coupe. Drapeer er de aardbeien over en schep of spuit de room over de aardbeien.

Varianten:

 1. Voor een echte purist dienen de aardbeien met enkel slagroom en een fluitje champagne vergezeld te gaan.
 2. Roland Gööck beweert in zijn kookboek dat het echte geheim van Aardbeien Romanov zit in een saus gemaakt van sinaasappelsap en -schil, curaçao en suiker waarvan de aardbeien doortrokken worden. Eventueel kan in deze saus ook port verwerkt worden. De bereiding met roomijs noemt dan Romanov-ijs.
 3. Je kan hierbij ook een stukje luchtig biscuit geven dat je op smaak brengt met wat likeur naar keuze of banketbakkersroom gebruiken in plaats van roomijs.

Naslaan:

ROLAND GÖÖCK, 100 Wereldberoemde Recepten

Aspergeroomsoep

Ingrediënten

500 gr verse asperges
2 l Kippebouillon (blokjes)
75 gr margarine
50 gr bloem
Room (brikje van 2 dl)
Peterselie
Peper, zout

Ga als volgt te werk:

 1. De asperges met een fijnschiller schillen en van de houterige stelen ontdoen. De schillen en de stelen apart houden.
 2. De geschilde asperges in ruim water met een snuif zout gaar koken. In een andere pan de schillen en de stelen afkoken in water. De gaar gekookte asperges uit het kookvocht halen en apart zetten. Het afkooksel van de schillen door een zeef duwen en bij het kookvocht van de asperges doen.
 3. Vier bouillonblokjes bij het aspergevocht doen
  en laten oplossen. Het vocht aan de kook houden.
 4. In een kookpot de margarine laten smelten en er de bloem bijvoegen zodat een kruimelige massa ontstaat. Enige pollepels kookvocht toevoegen en met de klopper
  de roux loskloppen in het vocht totdat een egale massa is verkregen. Opniew enige pollepels aspergebouillon toevoegen en egaal kloppen. Zo doorgaan tot de soep op de gewenste dikte is.
 5. De soep met peper en zout op smaak brengen. De helft van de gekookte asperges nemen (de andere helft kan als groente gegeven worden; bvb. Vlaamse Asperges)
  en deze in stukjes snijden.
 6. De stukjes asperges bij de soep doen en even laten doorkoken. Voor het opdienen wat fijngehakte peterselie en een geut room door de soep roeren.

dinsdag 12 mei 2009

Kip met Asperges

Eigenlijk had ik dit recept al enige jaren terug herontdekt in de keukenreceptenbundel Bistro & Co van Dirk De Prins, die thans weer met hartelust in het tweede seizoen van Mijn Restaurant loopt te jureren. Het recept werd met het nodige debiet aan enthousiasme en plasticiteit beschreven door Dirk De Prins voor een radioprogramma.

Kip met Asperges
Kip met Asperges en Nieuwe Aardappelen

Toen ik destijds kennis nam van het receptenbundel Bistro en Co, vond ik het dan ook nodig enige recepten over te typen, waaronder het deze. Natuurlijk had ik het recept uitgeprobeerd en toen ik ervan proefde rezen er herinneringen op aan trouw- en communiefeesten uit een ver verleden. Hoewel het toen wel opgediend werd onder namen als Kempische Haantjes met Asperges, Kempische Wekkers met Aspergeroomsaus of Kempische Kapoen met Asperges.
Nu het aspergesseizoen er weer is leefde ik met de idee dit recept nog eens te bereiden en ook hier in mijn blog te plaatsen. Helaas vond ik de overgetypte copie van het recept niet direct terug. Toen besloot ik met Google op zoek te gaan naar dit recept. Tenslotte waren het radioprogramma en het boek zo bekend dat iemand dit vast al geplaatst had en op de website van Radio2 vond ik het recept voor Mechelse Koekoek met Asperges van Dirk De Prins terug.
Wat me daarbij vooral interesseerde was of de asperges mee de braadpan ingingen dan wel apart geblancheerd dienden te worden en het bleek het laatste te zijn. Uiteindelijk vond ik ook de overgetypte versie nog terug, niet in de Mealmaster database, maar in die van MicroCook die ik destijds ooit gebruikte. Dat recept haal ik hieronder aan, waarna ik mijn eigen variant geef.
MicroCook V.1.5.72 ASCII Recipe
Recipe Name: Kip met Asperges
Category...: WILD EN GEVOGELTE
Servings...: 4
Ingredients:
1 grote kip
1 klontje boter
2 sjalotten
een bussel Mechelse asperges
20 cl. room
muskaatnoot
citroenmellisse of peterselie
3 a 4 eierdooiers
peper en zout
Preparation:
Een stoofpot met een dikke bodem is onontbeerlijk om dit recept tot een goed en onaangebrand einde te brengen. Wie zo'n pot nos niet in huis heeft, kan misschien van de nood een deugd maken en er zich eentje aanschaffen. Per slot van rekening gaat zo'n dikbuikige pan nog vele jaren mee. Geen onverantwoorde uitgave dus. De pot in kwestie boteren we ruim in. Met natuurboter. Over de bodem verstrooien we de fijngesnipperde sjalot. Daarbovenop vlijen we de ingepeperde stukken kip, die we broederlijk naast elkaar leggen. Het deksel gaat de pot op en pas dan mag hij op het vuur. Een tergend laag vuurtje is dat, en als je op gas kookt kun je maar beter een vlamverdelend plaatje gebruiken.

Dreyfuss im Creuset
Dreyfuss im Creuset

De kip vergeten we gedurende 40 minuten. Het beest vindt dat zelf
trouwens helemaal niet erg. Integendeel, zo kan ze zich nog even rustig bezinnen voor ze opgepeuzeld wordt. Als je na 40 minuten met een mesje in het kippevlees steekt, en het vocht dat uit de snede stroom is helder en doorschijnend en absoluut niet roze meer is het beest gaar.
Ondertussen hebben we met een fijnschiller een bussel Mechelse asperses geschild. Schil deze groente dik genoeg, dan heb je later geen last van vervelende draden. De onderkant van elke asperge hebben we er met de hand afgebroken.

Geschilde Asperges
Geschilde Asperges

De punten hebben we erafgesneden en zorgvuldig opzij gelegd. We hebben ze daarna gedurende één minuut in kokend water ondergedompeld. Dat is genoeg om de tere punten gaar te doen worden. Het middenstuk van de asperges snijden we in staafjes of stukjes. In een pannetie vloeit de rijke room. De aspergestaafjes mogen de room in. We laten een kwartier zacht koken en inkoken. De gare kip halen we uit onze geliefde stoofpot. De stukken houden we warm, in een zeer zachte oven bijvoorbeeld. Het vocht dat het beest ons dankbaar heeft achtergelaten, laten we tot de helft inkoken. Dan gaat het aspergeroommengsel de stoofpot in. Opnieuw mag er eventjes ingekookt worden. De aspergepunten gaan bij de saus, evenals de fijngesneden peterselie of citroenmelisse. Een piepklein vleugje muskaatnoot kan ook de saus in.
Van het vuur af vloeien nu de met een scheut room losgeklopte
eierdooiers de saus in. We mengen intens met een doodgewone houten lepel en warmen eventjes op tot de saus bindt. Niet meer laten koken echter. De verrukkelijke asperges met saus laten we nu rijkelijk over de kip vloeien.
Serveren met nieuwe aardappelen, gekookt in de schil en daarna pas
grondig uitgekleed.
BRON: DE PRINS, Dirk; Bistro & Co, Lannoo, 1994
MicroCook ASCII Recipe End
Kip met Asperges
Mijn variant is wat lichter dan die van Dirk die een dikke liaison van 3 à 4 eierdooiers gebruikt om het kippevet te binden om zo tot een zware hollandaise te komen, waar ik mijn saus minder vet maak en vooral baseer op de fond van de kip.
Ingrediënten:
1 Braadkip (1 à 1,5 kg)
1 Bundel Asperges van 500 gr
1 ui
1 brik 20 cc room
1 eierdooier
boter, olijfolie
kipspecerijen (met foelie!)
peper, zout
Ga als volgt te werk:
 1. Kruid de kip met kipspecerijen die foelie bevatten.
 2. Zet de braadpan op het vuur en verhit er olijfolie en boter in. Braad de kip aan.
 3. Versnipper een ui en voeg dit bij de kip in de braadpan. Laat de uisnippers fruiten.
 4. Blus de braadpan eventueel een weinig met een lepel water en temper het vuur.
 5. Schil de asperges en snijd ze in stukken, houdt de kopjes apart. Blancheer de asperges door ze gedurende enige minuten in licht gezouten, kokend water te zetten. Voeg de kopjes pas in de laatste minuut bij het kokend water en giet ze af.
 6. Haal de kip uit de braadpan wanneer deze gaar is; verdeel ze in stukken en houd deze warm. Schep zoveel als mogelijk het vet van de braadjus in de pan. Voeg eventueel wat water bij om verder te ontvetten en breng het vocht aan de kook.
 7. Voeg de asperges toe en laat even opkoken en intrekken. Temper het vuur.
 8. Meng in een kom de room met de eierdooier en voeg de liason toe bij het braadvocht met asperges. Laat even inbinden zonder te koken.
 9. Dien op met gekookte aardappeltjes (nieuwe of vastkokende)
Varianten:
 1. Men kan de kip op voorhand braden en het braadvocht in de braadpan laten afkoelen. De gelatineuze kippefond zet zich dan vast op de bodem, terwijl het kippevet bovendrijft. Dit laat zich dan gemakkelijk afgieten, waarna de kippefond op een matig vuurtje eerst zacht gesmolten moet worden.
 2. Men kan verse tuinkruiden zoals peterselie of kervel of citroenmelisse of koriander fijnhakken en als smaakmaker aan de saus toevoegen. Zo ook een toets citroen.
Naslaan:
DE PRINS, Dirk; Bistro & Co, Lannoo, Tielt, 1994

Gebaseerd op het gelijknamig Radio 2-programma