zaterdag 30 december 2017

De laatste Muze


Op facebook vernam ik van het overlijden van Louis Verbeeck op 25 november ll., 's daags voor zijn 85ste verjaardag. Natuurlijk ken ik hem. Zo zat mijn broer Patrick nog bij hem op klas. Maar vooral van zijn cursiefjes die in het wekelijks reclameblad 't Koerierke' verschenen. Samen met andere schrijfgrage journalisten en literairen zou vanuit deze positie, met een aantal Limburgse industriële geldschieters, het project 'De Krant' aan het licht gebracht worden. De bedoeling was een nieuw dagblad uit te geven onder de titel 'De Krant' en daarmee wilde men het lokale regionale dagblad van Concentra naar de kroon stoten, dat men vooral taalverschraling verweet. Eén en ander zorgde voor de nodige animositeit in de krantenwinkel en boekhandel van mijn ouders, die voor het private equity verhaal dienden te passen.

Op Radio 2 Limburg was destijds Jos Ghysen programma-directeur, die eveneens cursiefjes schreef en ten gehore bracht op de radio. Louis Verbeeck was samen met Miel Cools ook actief in de kleinkunstwereld de ene als tekstschrijver, de ander als componist. Beiden waren regelmatig te gast bij de radio-programma's van Jos Ghysen, zodanig dat hier terecht gesproken mag worden van drie muzen van Limburgse bodem. Alledrie zijn thans overleden; Miel Cools in 2013, Jos Ghysen in 2014 en thans in 2017 Louis Verbeeck.

Jos Ghysen werd enkele jaren voor zijn dood nog ernstig in opspraak gebracht met een #MeToo-verhaal avant-la-lettre, toen radiopresentatrice Irene Houben zich bekloeg over al die jaren van haar leven die ze in deze man en de openbare radio-omroep gestoken had.

Toen ik eind jaren tachtig stage liep als advocaat trof ik bij mijn patron het faillissementsdossier aan van 'De Krant'. Het dossier kon vooralsnog niet afgesloten worden omdat een inschrijver, die inmiddels was veroordeeld tot volstorting van het door hem toegezegde kapitaal, ingebreke bleef zulks te doen, ondanks het gelegde beslag op roerende goederen.

vrijdag 15 december 2017

zaterdag 2 december 2017

Innerlijke Waarheid

In mijn eerdere bijdrage 'Over de Voorspelkunst' sprak ik reeds over twee in het oog springende hexagrammen uit de I Tjing met een direct verband naar rechtspraak en juridische geschillen, te weten 21. Het Doorbijten en 6. De Strijd.

Bij een recente bevraging dook hexagram 61. De Innerlijke Waarheid op, dat eveneens een directe verwijzing naar rechtbanken en rechtspraak inhoudt en hierboven als afbeelding is weergegeven.

maandag 18 september 2017

Sacred Seven Crystal SolidsSacred Seven Crystal Solids

Sacred Geometry and Physics; the Flower of Life, Platonic Solids and Subtle Energy

Sacred Geometry 101E: Metatron's Cube


MC Escher, Images of Mathematics...

woensdag 5 juli 2017

dinsdag 6 juni 2017

Drie Genrestukken van Johannnes Vermeer (1632-1675)

The Procuress (1656)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_koppelaarster_(Vermeer)


De drie werken geven ieder een beroep weer uit de zeventiende eeuw; de Geograaf en de Astronoom worden zelfs als pendanten beschouwd, terwijl de Koppelaarster een genrestuk op zich is dat ook door andere meesters werd uitgewerkt. Afgebeeld wordt een bordeelscene waarin steevast dezelfde elementen in weerkeren; de hoerenmadame, het meisje, de client, het goudstuk en de luit.
De platvoersheid van de scene gaat wel wat voorbij aan de notie van koppelaarster als huwelijksmakelaar zoals o.a. in China traditioneel is en die disciplines als numerologie en astrologie hanteert. zie daarover verder mijn blog-artikel: 'Kung-Hsi Fa Ts'ai'
Voor de werken van Vermeer heb ik al een boontje gehad van in 1971 toen de Limburgse Tijl een kunstroof pleegde van het werk 'De Liefdesbrief''voor het goede doel in Bangladesh. Mijn waardering voor deze en andere meer intimistische genrestukken zoals Het melkmeisje, Brieflezende vrouw in Blauw en Meisje met de parel kan dan ook niet genoeg onder de aandacht worden gebracht.

zaterdag 3 juni 2017

Het Lemniscaat

Afgelopen week had Bart Schols van Canvas Jean Paul Van Bendegem op de afspraak, die een boek kwam voorstellen over de grenzen van de wetenschap. Bij die gelegenheid gaf hij ook een demonstratie met  de Möbius-ring. Zelf ben ik ook wel ene scheve maar het onderzoek van de heer Van Bendegem is niet vrij en onbevangen te noemen waar hij verblind is door de vooroordelen van Scepp waarvan hij aanhanger is. Iemand die de occulte wetenschappen zonder enige bevangenheid bestudeert kent dit oneindigheidsteken ook als het Lemniscaat, dat tevens de naam is van een nederlandstalige uitgever van jeugdboeken.

Round
Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel
Like a snowball down a mountain
Or a carnival balloon
Like a carousel that's turning
Running rings around the moon
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes of its face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind
Like a tunnel that you follow
To a tunnel of its own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone
Like a door that keeps revolving
In a half-forgotten dream
Or the ripples from a pebble
Someone tosses in a stream
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes of its face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind
Keys that jingle in your pocket
Words that jangle in your head
Why did summer go so quickly?
Was it something that you said?
Lovers walk along a shore
And leave their footprints in the sand
Is the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand?
Pictures hanging in a hallway
And the fragment of a song
Half-remembered names and faces
But to whom do they belong?
When you knew that it was over
You were suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair
Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel
As the images unwind
Like the circles that you find
In the windmills of your mind
Songwriters: Alan Bergman / Marilyn Bergman / Michel Legrand
Songteksten voor The Windmills of Your Mind © Sony/ATV Music Publishing LLC

zondag 23 april 2017

Het Keltisch Kruis

Kort geleden scande ik een natuurgids voor fossielen in. Gisteren zag ik op Pauw een stel vogelaars of bird-watchers verslag komen uitbrengen over hun exploten in het vrije veld en op de weide, waarbij de kerel kond maakte dat hij een vijftal ornithologische veldgidsen had ingescand om deze bij de hand te hebben op zijn mobiel apparaat.
Aansluitend en omdat ik toch al gaande was geweest met het inscannen van een langere reeks besloot ik ook de enkele tarotpakken die hier lagen en nog niet waren ingescand eveneens in te voeren. Het betrof de Morgan-Greer Tarot, The Power of the Runes en de Nieuwe Lenormand, een versie van de Lenormandwaarzegkaarten van de hand van Erna Droesbeke. Op mijn mobiel heb ik enkele apps staan om horoscopen te berekenen en weer te geven, maar voor het leggen van kaarten of de Tarot gebruik ik de websites van CatharinaWeb en Zebo's Tarot, die in de browser van het mobiele android-apparaat goed worden weergegeven.
Naast de ingescande kaarten vond ik via CatharinaWeb nog een volledig pak digitale tarotkaarten onder de titel "The Philosopher's Stone". Op mijn Windows laptop maak ik gebruik van het programma Oracle van de Planetdance Website, dat inmiddels van een versie 2.2 naar een versie 3.1 wijzigde.
Dit programma is zeer goed aanpasbaar en als gebruiker kan je naar wens interpretatieteksten, kaartbestanden en leggingsmethoden toevoegen en bewerken. Standaard installeert het programma zich in de root van je harde schijf als c:\Oracle en als je zoals ik een installatie forceert in de programmafolder van windows; c:\Program Files\Oracle3, dien je de door het programma weggeschreven bestanden te gaan zoeken in de Windows Virtual Store.

Screenshot van het Oracle programma met een Keltisch Kruislegging van de Tarot of the 78 Doors

Natuurlijk was het de bedoeling de ingescande en op het internet ingezamelde tarotpakken als reeks digitale afbeeldingen in jpg-formaar in te voeren in het Oracle-programma hetgeen gebeurd is. Daarbij hanteerde ik een standaard hoogte van de afbeeldingen op 315 pixels. Zo werden bvb. kaartenbestanden van de 22 Grote Arcana aangemaakt met de bedoeling leggingen te kunnen doen met enkel deze sets van 22 kaarten. Daarnaast werden Runenkaarten toegevoegd die 24 verschillende kaarten omhelzen.
Tegelijkertijd begon ik echter ook de interpretatieteksten en leggingsbestanden aan een nader onderzoek te beschouwen om deze waar nodig aan te passen of nieuwe toe te voegen.
Bij het vergelijken van de verschillende leggingsbestanden voor het Keltisch Kruis waarover ik beschikte kwam ik tot de vaststelling dat de Engelstalige leggingen Cross; CelticCross en RomanticCross die bij de versie 2.2 zaten, gans anders waren dan de verschillende Nederlandstalige leggingen voor Keltisch Kruis die bij de nieuwe Nederlandse versie 3.1 meegeleverd werden.
Doorheen het paasreces was ik gefascineerd door dit gegeven dat er verschillende leggingspatronen bestonden voor het Keltisch Kruis terwijl ik ervan overtuigd was dat er slechts één geijkte vorm van bestond. En zo begon een onderzoek waarvan u hierna de weergave in verslag kunt lezen.


Vooreerst was er een onderzoek naar de oorsprong en betekenis van het Keltisch Kruis op zich.
Wat is het, waar komt het vandaan en wat betekent het? Dit symbool is tot stand gekomen tijdens de vroegste kerstening van de Britse eilanden, die gekend staat als het Keltisch Christendom.
Koptische monniken van Egyptische oorsprong, die in Ierland en Cornwall actief waren met evangelisering en er in de derde eeuw na Christus de eerste kloosters en abdijen oprichtten, hadden een synthese gemaakt van het latijnse christelijke kruis met het bij de autochtone bevolking in gebruik zijnde symbool van het Keltische Zonnerad. Dit laatste werd in verband gebracht met de verering van de Keltische Vuur- en Zonne-God Lugh, die vergelijkbare trekken vertoonde met de Jezus Christus. Door deze analogie tussen Christus en Lugh geraakten de Kelten op de Britse eilanden spoedig bekeerd tot een lokale variant op het Christendom; het Keltisch Christendom.
(zie mijn artikel: De kerstening van West-Europa)
Grail Tarot - 1. The Magician
Een volgend onderzoekspunt was, waar komt de tarotlegging die bekend staat het Keltisch Kruis vandaan en welke leggingspatroon is het originele; deze waar de derde kaart kroont of deze waar de vijfde kaart kroont. De verschillende tarotbronnen hier in huis werden er op nageslagen. Het Kleine Witte Boekje (KWB) dat bij mijn eerste tarotpak zat; de Rider-Waite van US Games uit begin jaren tachtig gaf het patroon met derde kaart kroont. Zo gaven ook het 'Tarot-Handboek' en 'Werken met de Tarot' van Hajo Banzhaf; 'Klassieke Tarot Leggingen' van Sandor Konraad en 'Tarot, Spiegel van de Ziel' van Gerd Ziegler aan.
Post-it Note met een schets van de twee varianten van de Keltische Kruislegging;
links de moderne variant waarbij met de kaarten 3 tot 6 een cirkel wordt beschreven,
rechts de traditionele versie waarbij met de kaarten 3 tot 6 een kruis wordt beschreven.

In een recente uitgave van Christianne Renner; 'Lenormand. Kaartleggen met het Keltisch Kruis' vond ik de variant met vijfde kaart kroont en zo ook in 'De Complete gids Tarot' van Rachel Pollack, die de oorsprong van het patroon van de Keltisch Kruislegging aangeeft als afkomstig van Arthur Waite zelf in zijn in 1910 verschenen 'Pictorial Key to the Tarot'. Daar nageslagen blijkt het origineel te zijn van de derde kaart kroont, terwijl het patroon waar de vijfde kaart kroont een moderne variant is. Overigens werden tijdens mijn onderzoek nog andere varianten aan het licht gebracht.
Zo bestaat er een versie waarbij de derde kaart kroont en als uitgangspunt dient voor de beschrijving van een cirkel in wijzerzin met de kaarten 4,5 en 6. Het KWB dat uitgeverij Schors voegt bij de tarotpakken die zij uitgeeft en ook als pdf verspreid, heeft dan weer een variant op de beschrijving van het kruis.

The Celtic Cross Tarot Reading

Links de opbouw van een Keltisch Kruis, Rechts het legpatroon.
Centraal de Kaarten van de Kleine Arcana uitgelegd in een Zonnerad.
De toewijzing van de kaarten van de Kleine Arcana aan de 36 decades van de Zodiak
werd oorspronkelijk opgevat door Levi, Papus en Oswald Wirth en verder uitgewerkt door
de Hermetische Orde van de Golden Dawn waarvan A.E. Waite lid was.
De afbeelding is ontleend aan Faith Javanne/Dusty Bunker 'De Goddelijk Driehoek'
en kan worden gebruikt voor het bepalen van de zgn. Significatorkaart.
Navolgend onderzoek op het internet leverde nog een informatieve studie over de Keltisch Kruislegging op op de website van Tarot Cirkel. met nederlandse vertalingen van uittreksels uit het boek 'Pictorial Key to the Tarot' van A.E Waite, alsook de integrale engelse versie in pdf-formaat.
Interessant vond ik de uiteenzetting over het Keltisch Kruis in de Engelstalige website met een online cursus Tarot in 19 lessen;
In het navolgend overzicht geef ik enkele afbeeldingen weer met een webkoppeling en die een  beschrijving bieden van de twee hoofdvarianten:

Traditionele Versie - Derde Kaart troont, dubbel kruis

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keltisch_kruis_(tarot)


http://www.tarot-spiegelvandeziel-consult.nl/werkwijze


https://kieben.com/tarotcards.html
http://xtarot.com/tarot-reading/tarot-celtic-cross.php


http://mywanderingfool.com/2016/10/24/celtic-cross-tarot-spread/


http://angelorum.co/topics/divination/how-to-smash-the-celtic-cross/

Moderne Variant: Vijfde Kroont - Kruis en Cirkel


http://www.geertkuster.nl/tarot/legpatronen/keltisch-kruis/


http://www.learntarot.com/ccross.htm


http://www.tarotcardmeaningsonline.com/tarot-spreads/tarot-spreads-the-celtic-cross/


http://www.ask-angels.com/spiritual-guidance/oracle-card-spreads/


https://enlightenmentarot.wordpress.com/2010/07/14/tarot-spreads-celtic-cross/woensdag 19 april 2017

Kung-Hsi Fa Ts'ai


Kung-Hsi Fa Ts'ai is het spel dat met een oude Chinese methode de toekomst voorspelt aan de hand van gewone speelkaarten. Het engelstalig origineel; Gong Hee Fot Choy Book of Fortune: A Fortune-Telling Game dateert van 1934 en is van de hand van de amerikaanse reiziger en mysticus Margarete Ward, die in de talrijke landen die zij verkende de plaatselijke waarzeggers opzocht. Mevrouw Ward onttrok de in haar boek beschreven methode aan de Chinese Astrologie en Numerologie. In 1983 verscheen bij Bigot & Van Rossum een door mij gekende nederlandse vertaling door Annemiek Jansen.

Other online versions of the Gong Hee Fot Choy:

Aan het slot van het boek behandelt de auteur nog volgende korte hoofdstukken:
* Een les in mentale telepathie van een Chinese koppelaar
* Een les in getallenmystiek van een Chinese koppelaar
   - Hoe uw zieleleeftijd berekenen
* Een les in astrologie van een Chinese koppelaar

The familiar Gong hee fot choy! means "greetings of riches," and confirms the ancient belief that life's odds are three-to-one in favor of prosperity over poverty, success over failure, and good fortune over bad.

zondag 1 januari 2017

Findings of biggest, largest Quartz crystals

This blog article is a supplement to the lecture given by Mr. Georges Claeys of Geonic Minerals about the locations to find Rock Crystal or Bergkristall throughout the world on behalf of the rockhound club Geolithos of which I'm a member.
This article describes the occurrences of findings of the biggest, largest quartz crystals.

1. World's largest quartz crystal cluster on display,
Namibia, Swakopmund, Kristallgalerie

  • Discovered : At Farm Otjua, Karibb district, Namibia
  • Size: 3m wide, 3m high Weight: 14100kg
  • Date: August 1985

2. Die Riesenbergkristalle von Ödenwinkel, Austria, Salzburg


I have seen these crystals on my journey into the Zillertaller Alps and the Salzburgerland, when I visited the Natural History Museum 'Haus der Natur' in Salzburg. This visit was documented with a booklet on 'Haus der Natur' and a brochure with the title: 'Die Riesenbergkristalle vom Ödenwinkel'.


These giant quartz crystals were found on the Hohe Tauern Mountain range in  Stubachtal, Salzburg, Austria in july 1965. They were found by the alpinists Peter Meilinger en Hans Hofer, who were climbing in the Glockner-area of the Austrian Alps. The whole found on quartz crystals was around 2000 kg, while the greatest crystal, the 'Meilinger' weights a 618 kg. The recovery and transportation of the rock crystals to the 'Haus der Natur' were carried out by the Austrian armed forces.

 

3. The Planggenstock Treasure, Switzerland, Uri-district


On September 21st 2005 the crystal hunters Franz von Arx and Paul von Känel opened up a cavity in the rock of their exploratory mine on the Planggenstock peak in the canton of Uri. There, glinting in the light of their torches, were almost fifty large, unusually clear and perfectly formed quartz crystals and crystal clusters. The two were looking at one of the largest and most important finds which the alps had yielded for around 300 years.

In 2010, this unique treasure was acquired by the Natural History Museum Bern. Since May 2011 it has been part of the Museum's significant collection of Alpine minerals, evoking awe and wonder in everyone who sees it.


As a Swiss Eye Witness 'Cathy Stocker' recalls it:
"I'm Swiss and know those crystals.. those shown here are the smaller ones They also took smoky quartz crystals groups out who where nearly man height... and beautiful big pink fluorite... oh boy, the energy in the exhibition room (an old chapel) was amazing.. now they are located in the main capital Bern in the Natural History Museum on display. http://www.nmbe.ch/en"
4. Ouachita Mountains, Arkansas, Mount Ida region

Quartz
Locality: East Coleman Mine (Ron Coleman Mine; Old Coleman Mine; West Chance; Dierks No. 4), Jessieville, Garland County, Arkansas, USA (Locality at mindat.org)
This Ouchita Mountains region is especially known for several mining pits which are mined for rock crystal quartz and contains the best quartz around the world. Most mines have an exhibition of quartz crystals and a rock shop, while they also allow visitors and tourists to search for themselves in the mine for a fee.

 World's largest quartz crystals of its quality ever found.
From the Old Coleman Mine in Jessieville, Arkansas, USA.

 

This photo of Wegner Quartz Crystal Mines is courtesy of TripAdvisor