zondag 27 maart 2011

Fall-out bereikt West-Europa
De stofdeeltjes van radioactief Jodium veroorzaken ernstige gevallen van schildklierkanker in de keel. Afbeelding: computergame Fallout3 op TweakGuides

Dit weekend bereikte de radioactieve fall-out vanuit Japan het Europese continent. Volgens de wetenschappers van het KMI dreigt er geen gevaar voor de volksgezondheid. Nochtans zal de concentratie aan radioactieve stofdeeltjes in de atmosfeer in de komende dagen nog toenemen.

Evenmin vindt men het nodig de bevolking aan te raden sla, bladspinazie en andere groenten uit de moestuin voor consumptie goed te spoelen met zuiver leidingwater zoals dat ten tijde van de kernramp in Tjernobyl in voege was.

De internationale gemeenschap heeft het inmiddels te druk met het beleg van Tripoli, sinds het weer een hype geworden is er de kolonel te zien als "the man you love to hate", om enige nuttige aandacht te besteden aan de catastrofe in het Japanse nucleaire park te Fukushima.

De Libische leider is oud genoeg en voldoende tactisch onderlegd om te beseffen dat hij in de gegeven omstandigheden best terugplooit naar een guerilla-strategie.

maandag 21 maart 2011

Kraftwerk - Radioactivity


Na de aardbeving die Japan trof op vrijdag 11 maart ll. is een nucleair park in de regio van Fukushima met zes actieve kernreactoren getroffen. Vier van de zes begaven het tot een complete meltdown en stuwden radioactieve gaswolken in de atmosfeer. We raden onze lezers aan één maand binnen te blijven en ramen en deuren goed gesloten te houden, totdat de radioactitiveit uit de atmosfeer is neergeslagen. Na Hiroshima is nu ook Fukushima toe te voegen aan de lijst van Japanse memoralia van de thermonucleaire dreiging.

IJsbeer Knut overleden in Berlijnse Zoo

zondag 6 maart 2011

Ruby, Ruby, RubyUit het moderne Rome bereiken ons berichten over de oude, geile mediakeizer Silvio I, die er nog van houdt orgies te organiseren met een te jonge, rondborstige Marokkaanse, kleindochter van de Egyptische Farao en ander vrouwelijk schoon. Van de jonge Dean Delannoit, die de vorige versie van Idool won in Vlaanderen horen we echter niet zoveel meer, hoewel hij zijn overwinning toch deels te danken had aan zijn vinnige cover van het nummer van Kaiser Chiefs.
----------------
Now playing: Kaiser Chiefs - Ruby
via FoxyTunes

Zie SISO Zo!
Mijn laatste bezoek aan de plaatselijke openbare bibliotheek was me eigenlijk niet zo goed bevallen zodanig dat ik er sinds ben weggebleven, hoewel ik er nog wat te doen heb en ook de collectievorming stripverhalen eens aan een nader onderzoek wil onderwerpen. Bij mijn laatste ontlening had ik twee werken mee over de geschiedenis van Belgie, die ik eerder vermeld had en toch nog eens opnieuw wilde bekijken; [De geschiedenis van Belgie in Woord en Beeld] en [Het Belgisch Labyrinth]. Daarnaast had ik nog twee werken mee over Wicca; [Wicca-Handboek] van Scott Cunningham en [De Wicca-Gids] en een stripverhaal van de [Murena-cyclus]. Daarmee had ik mijn totaal van vijf werken opgebruikt. Zoals steeds was ik te laat met het terugbrengen van de boeken. Je hebt tenslotte al wat tijd verbruikt om te gaan grasduinen in de plaatselijke collectie en ze mee naar huis te voeren. De uitleentermijn een eerste maal net verstreken zijnde was ik er nog in geslaagd deze te verlengen via de website van de bibliotheek op het internet, maar daarna waren ze weer blijven slingeren en ik was bijna twee weken over tijd. Normaal vind ik dat niet zo erg, met het betalen van de boete steun je de bibliotheekwerking. Maar bij deze gelegenheid kwam ik tot de vaststelling dat men het reglement gewijzigd had en de boete voor achterstallige boeken berekend werd per dag in plaats van per week, zodanig dat de afrekening opliep tot bijna tien euro, hetgeen ik als uitkeringstrekker toch ervaar als een ernstige aanslag op mijn portemonnee. Maar daar wilde ik het nu eigenlijk niet zo over hebben, wel over de invoering van het nieuwe catalogiserings- en plaatsingssysteem ZIZO. Bij voorgaande bezoeken was het me al opgevallen, maar toen dacht ik dat het nieuwe plaatsingssysteem een lokale gekte was, tot bleek dat de invoering thans algemeen is geworden voor de openbare bibliotheken in Vlaanderen.

Zoals ik in mijn blog-artikelen [Boeken Digitaal Catalogiseren] en [Livres] aanstipte is [SISO] een op [Dewey] gebaseerd plaatsings- en catalogiseringssysteem dat in de Vlaamse Openbare Bibliotheken wordt gebruikt. Echter is in de recente jaren het [ZIZO] ingevoerd. Daarmee wordt enigszins afgestapt van de Dewey Classificatie.

Toen ik enige tijd terug enige werken uit de reeks [Geschiedenis en Cultuur] afhandelde in de catalogus van mijn eigen collectie, zoals [De Geschiedenis van Carthago] en [De Geschiedenis van Griekenland] was ik even verwonderd dat deze boeken al een gekleurd signatuur met pictogram op de rug vertoonden en vroeg me af hoe dat dan kon, tot mijn cent viel, deze boeken waren afgevoerd uit de jeugd-afdeling van een bibliotheek, waar het ZIZO eerder ingang vond. 'Uiteindelijk hebben de critici en tegenstanders van SISO het dan toch gehaald' dacht ik, want sinds ik kennis maakte met het SISO-systeem als jonge gebruiker van de openbare bibliotheken, meer dan 35 jaar geleden, herinner ik me dat er veel kritiek was op het SISO-systeem. Zo was het veel te ingewikkeld, was er gebrek aan overeenstemming tussen de versie die in Vlaanderen werd gehanteerd en deze die de Nederlanders gebruiken, zodanig dat er in het kleine Nederlandse taalgebied twee versies van bestonden en waren er altijd oeverloze discussies over de rubrieken en de juiste rubricering van de materialen.

Met ZIZO, dat staat voor Zonder Inspanning Zoeken, wordt er afgestapt van de bescheiden, numerieke siso-signatuur en overgestapt op een volledig label met kleurcodering, pictogrammen en de volledige benaming van de plank- en rugrubriek. De boekomslagen worden toch al ontsierd door een vlaai van een barcode voor het ISBN nummer en nog één voor het unieke collectienummer, waarom dan niet gelijk nog een vlaai van een signatuur op de rug van het boek gekleefd moet men gedacht hebben. Het ZIZO is meer een plaatsingssysteem dan een kennisbeheerssysteem, want naast domeinen spreekt men onverheuld over kast- en plankrubrieken. Want het ZIZO dat zijn 13 domeinen, 45 kastrubrieken, ca. 450 plankrubrieken en ca. 1600 rugrubrieken. De domeinen vinden hun uitdrukking in de kleur van het label en de kastrubrieken in het gebruikte pictogram.

Wat voor mij het meest in het oog springt bij al deze wijzigingen zijn vooral twee zaken. Vooreerst de hele rubriek Esoterie verhuist van de indeling onder psychologie-parapsychologie naar de rubriek Spiritualiteit-Esoterie die onderverdeeld zit onder domein Filosofie en Religie. Ten tweede zijn de juridische werken die eerder samenzaten onder de rubriek Recht (39), nu verspreid over de verschillende rubrieken waar ze betrekking op hebben zo bvb. de werken over echtscheiding bij relaties, die over het verkeersrecht bij verkeer en vervoer enz., zodanig dat in de rubriek recht zelve enkel nog de algemene werken zitten.

Om meer te weten te komen over ZIZO:Vijf Boekenkasten

Voor het plaatsingssysteem van de eigen particuliere bibliotheek merkte ik al eerder op dat er gebruik kan worden gemaakt van de systematiek van de rubrieken van een encylopedie. Zelf plan ik een plaatsing in een vijftal kasten, waarvan de indeling deels wordt ontleend aan de indeling van [Orbis Systematische Encyclopedie] (Grolier) in vijf boekdelen. Mijn opstelling in vijf kasten zou er dan ongeveer zo uitzien:

TAAL EN LETTERKUNDE
 • Woordenboeken
 • Encyclopedie Wereldliteratuur, Literaire Naslagwerken
 • Bloemlezingen
 • Literaire Werken van diverse auteurs

FILOSOFIE, RELIGIE, ESOTERIE
 • Filosofie
 • Wereldreligies
 1. Christendom
 2. Hindoeïsme
 3. Boeddhisme
 • Spiritualiteit - Esoterie
 1. Yoga
 2. Kabbala
 3. Astrologie
 4. Tarot
 5. Wicca

HUMANE WETENSCHAPPEN, RECHT EN ECONOMIE
 • Geneeskunde
 • Psychologie
 • Onderwijs- en opvoedkunde
 • Gezinswetenschappen
 • Vrije Tijdsbesteding
 • Antropologie
 • Sociologie
 • Economie
 • Rechtswetenschap

NATUURWETENSCHAPPEN
 • Wiskunde
 • Astronomie
 • Aardrijkskunde
 • Geologie
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Plantkunde (m.i.v. tuinieren en geneeskrachtige kruiden)
 • Dierkunde
 • Fysica en Techniek

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE
 • Archeologie
 • Geschiedenis
 • Westerse Cultuurgeschiedenis
 • Geschiedenis van Belgie (lage landen)
 • Lokale Geschiedenis
 • Kunstgeschiedenis
 • Historische Romans en verhalen
 • Landenbeschrijvingen
 • Toeristische reisgidsen
 • Reisverhalen en -verslagen
 • Lokale dokumentatie
Voor het ogenblik ontbreken echter nog ruimte en enige kasten om dit ideaal waar te maken, zodat ik nog steeds genoodzaakt zal blijven bij de plaatsing van de boeken rekening te houden met hun formaten en een deel zelfs niet in een kast te zetten maar te stockeren.