zaterdag 30 januari 2010

Besneeuwde Straat

Men zou zeggen dat het god-weet-waar is, maar bovenstaande foto werd afgelopen maand genomen vanuit onze voordeur. Inmiddels is het bijna Lichtmis en geraakt de straat deze winter voor de derde maal ondergesneeuwd. Zo'n winter hebben we lang niet meer gehad. Ook de overheid had zich hier niet aan verwacht en zat binnen de kortste tijd door zijn voorraden strooizout heen waardoor er een schaarste aan strooizout ontstond. In sommige steden en gemeenten heeft men dit probleem dan creatief weten aan te pakken en is men badzout beginnen uit te strooien om de wegen berijdbaar te houden. Vooral echter in China heeft men te kampen met overvloedige sneeuwval waardoor het openbare leven komt lam te liggen.

http://www.google.be/search?q=overvloedige+sneeuwval

De belangrijkste trends voor het afgelopen jaar 2009 zijn voor mij de volgende;

Op persoonlijk vlak dat ik sinds de herdenking van veertig jaar maanlanding tot het besef ben gekomen dat ik gebeurtenissen heb ervaren die mijn nakomelingen niet kennen uit hun eigen beleving en welke implicaties dat allemaal heeft. De hype die ontstaan is na het overlijden van Michael Jackson was dan weer vergelijkbaar met deze ten tijde van het overlijden van Elvis Presley of de moord op John Lennon.

Op maatschappelijk vlak de vaststelling dat de overheid er steeds minder in slaagt om het probleem van de huisvesting op te lossen voor de immer toenemende stroom aan thuis- en daklozen, asielzoekers en illegale migranten, terwijl in Nederland bvb. de krakersbeweging definitief werd opgeschoond, zodanig dat het bibliotheekpersoneel er zich begint te beklagen over die stinkende zwervers die zich in de leeszaal komen opwarmen.

http://www.zbdigitaal.nl/2010/01/nieuwe-vieze-stinkbibliotheek.html

Ondertussen woekert de financiële en economische crisis thans al ruim een jaar zijn wereldbrand en waarvan de conclusie de volgende lijkt; de rijken zijn dan wel een beetje armer geworden, maar ze zullen er geen boterham minder om eten en het is de man in de straat uit het gewone volk die zoals altijd het gelag zal mogen betalen.
Foto genomen te Lummen aan de ringlaan tegenover de post - Januari 2010

zondag 24 januari 2010

Over de Verduisteringen


Voor diegenen die het zich konden permiteren was het allicht een unieke gelegenheid die zich slechts ééns in de duizend jaar voordoet om vanop de Maldiven de zonsverduistering mee te maken die zich heeft voorgedaan in de ochtend van 15 januari 2010. Nochtans doet een zonsverduistering, zij die nu volledig of ringvormig, zich zo een tweemaal per jaar voor en wordt 2011 een echt topjaar met 4 zonsverduisteringen. Als het unieke er in gelegen is dat deze verduistering zolang geduurd heeft, dan beschouw ik dit eerder als slecht nieuws.


Met onze computers is het mogelijk astronomische simulatiemodellen ruim op voorhand door te berekenen en het tijdstip van de zonsverduistering, alsook de plaats waar deze zal kunnen worden waargenomen met een exacte precisie te voorspellen. Het was dus een koud wetenschappelijk kunstje ervoor te zorgen dat je je op het juiste ogenblik op de juiste plaats bevond om deze zonsverduistering waar te nemen.
Had je voorspeld dat deze zonsverduistering vergezeld zou gaan met een ernstige aardbeving dan had je hoog gescoord op de wetenschappelijke ladder. Nochtans kan ik me niet van de indruk ontdoen dat Haïti diametraal tegenover een plaats ergens omtrent Birma ligt, waar het pad dat de eclips aflegde dezelfde breedte kruist. Waarom zouden de getijden die de watermassa's in beweging kunnen brengen niet soortgelijke krachten kunnen uitoefenen op de landmassa's of drijvende platen en deze beroeren.

In de Vier Boeken (Tetrabiblos) behandelt Claudius Ptolemaeus in Boek II de zgn. Mundane Astrologie. Het eerste deel daarin behandelt de astrologische geografie of de samenhang die er bestaat tussen landstreken, dierenriemtekens en vaste sterren. Haïti wordt daarin niet genoemd omdat het tot de zgn. Nieuwe wereld behoort en nog niet op de kaart stond. Het tweede deel heeft het over de verduisteringen en het duiden van de eclipsen van zon en maan. Het derde deel behandelt de jaarhoroskopen zoals de ingres van de kardinale of seizoenspunten en de eerste nieuwe maan van het jaar. In december berekende ik zo nog de op handen zijnde wintersolstice van 21 december voor de Planetariumpagina op Serapeion. Het vierde deel tenslotte heeft het over de kunst het weer te voorspellen aan de hand van hemeltekens.

Hier interesseert ons deel II Over de Verduisteringen en dit is wat Ptolemaeus daarover te zeggen heeft:

De sterkste invloed op alles wat gebeurt gaat uit van zons- en maansversduisteringen. Bij het onderzoek van deze verschijnselen stelt men eerst vast welke landen en streken door de eclips getroffen worden. Verder heeft men het tijdstip te berekenen waarop de eclips zal plaatsgrijpen, alsook hoelang dit verschijnsel zal duren. Ten derde onderzoekt men de soort van gebeurtenissen die met het verschijnsel gepaard kunnen gaan en ten vierde de volgorde waarin de gebeurtenissen zich zullen voltrekken.

Met dit doeleinde stellen we vooreerst vast in welk dierenriemteken de eclips zich voordoet. Vervolgens bepalen we welke landstreken en steden volgens astrologische regels verwant zijn met dit dierenriemteken, want deze regio's zullen de werking der gebeurtenissen in eerste lijn voelen werken. Geheel in het bijzonder zullen die streken de werking ondervinden wanneer ze met het teken waarin de eclips zich voltrekt astrologisch verbonden zijn én het betreffende gesternte er zich op het tijdstip van de eclips boven de horizon bevindt en zichtbaar is.

Het volgende dat we te doen hebben is de tijdsduur van de verduistering vast te stellen. De zons- en maansverduisteringen vinden op de verschillende plaatsen van de aarde niet op hetzelfde tijdstip plaats (zoals bvb. een solstice) en ook de duur en de grootte van de verduistering is verschillend. We moeten daarom, zoals bij een geboortehoroscoop, de poolshoogte nemen en de hoekhuizen vaststellen. Zo dan onderzoeken wij hoelang op een specifieke plaats de zonsverduistering duurt. De Regel luidt dan: zo veel uren een verduistering duurt, zoveel jaren werkt een zonsverduistering door en zoveel maanden een maansverduistering.

Zoals elke les aardrijkskunde begint ook deze met de vraag: "Wat zie je op het plaatje?"
Zon en Maan bevinden zich links in het Oosten omtrent de ascendant en de verduistering greep plaats in de ochtend bij het opgaan van de zon.
Venus staat conjunct (combust) met de eclips en vele andere planeten bevinden zich in het Oosten.

De Eclips bevindt zich in het dierenriemteken Steenbok omtrent de 25°graad, hetgeen het Kardinale Aarde-teken is.

Heer Steenbok is Saturnus, Saturnus bevindt zich in het teken Weegschaal. Een winkelhaak of vierkant is het verband tussen Weegschaal en Steenbok.

De Maan bevindt zich in Steenbok niet in gunstige kosmische positie want bevindt zich daar in zijn vernietiging.

De landstreken die Ptolemaeus noemt onder Steenbok zijn: India, Iran, Thracië, Macedonië, Illyrië. In een recenter werk vond ik nog volgende corresponderende steden en streken;
Delen van Duitsland, Bulgarije, Bosnië, Afghanistan, Macedonië, Albanië, Griekenland, Litauen, IJsland, Estland, Mexico en Guatamala. Moskou, Warschau, Brussel en Oxford.

Reeds eerder berichtte ik over de ingres van pluto in steenbok en op de horoscoop van de wintersolstice is de winkelhaak van pluto en saturnus in resp. Steenbok en Weegschaal duidelijk zichtbaar. De eclips maakt verder nog een sextiel aspect met Uranus in Vissen.

Voor wat betreft de invloeden en gebeurtenissen die uitgaan van een eclips in een teken met saturnale inslag zoals Steenbok vermeld Ptolemaeus onder andere het volgende:

Dit heeft schade door de inwerking van het Koude en het Verstarrende principe als gevolg.
In de lucht ontwikkelt zich ondraaglijke koude en ijzige nevel alsook buitensporige sneeuwval.
Op de aarde ontstaan tengevolge verwoesting der noodzakelijke levensmiddelen door sprinkhanen, rupsen, hagel en wolkbreuken prijsverhogingen en nood, die de dood van vele mensen tot gevolg heeft.
Op zee ontstaan zware stormen die onzekere vaart, schipbreuk en gebrekkige opbrengsten der visserij tot gevolg hebben. Rivieren treden buiten hun oevers en leiden tot overstromingen.
Het vee en de huisdieren hebben onvoldoende voer en sterven of lijden onder ziektes en epidemieën die eventueel op de mens overslaan. Aanslepende ziektes, tering, vloed, koorts.
Nood, Verbanning, Treurnis en Dood.

De eclips duurde zes uur zodat met de hierboven aangegeven tijdsregel mag aangenomen worden dat de besproken invloeden zich zullen doen laten gelden over een periode van zes jaar.
-----------------------
Over de Verduisteringen,
door Eric Verdonck.

Citoyens de la Terre


Natalia, voor de gelegenheid gekleed in een lang kleed, neemt samen met Gabriel Rios het nummer "Hallelujah" op als benefietlied waarvan de opbrengsten ten goede zullen komen aan de slachtoffers en wederopbouw van het door aardbeving getroffen Haïti.

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat Israel in 1979 het eurovisiesongfestival won met een inzending Hallelujah, uitgevoerd door Milk & Honey.

NAGEZONDEN BERICHTEN
Ontvangen 12 Januari 2010 - UTC 21:53
Het bericht bereikte ons dat het eiland Haïti in de Caraïben getroffen werd door een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal Richter. Dit bericht werd bevestigd door verscheidene bronnen zoals televisie-omroepen, dagbladen en websites wereldwijd zodat het met zekerheid als waar en vaststaand mag beschouwd worden. De verwoesting tengevolge van de aardbeving is dantesk en tienduizenden mensen gingen de weg achter de sterren. Verschillende landen hebben asap noodhulp georganiseerd zoals ook het Belgische B-Fast Team dat een medisch team met een veldhospitaal ter plaatse stuurde alsook een brandweerteam met specifiek getrainde speurhonden. De redactie verontschuldigd zich hierover niet eerder bericht te hebben, maar was te druk doende met zijn belezen kater.

Ontvangen 9 januari 2010
Court St Etienne - Een Dorp in Beweging
Court St Etienne is niet de naam van een of andere gastronomische keukenbereiding , maar van een dorp nabij het Waals-brabantse Nijvel en waar reeds meer dan een jaar verhoogde seismische activiteit wordt waargenomen.----------------
Now playing: Hallelujah - Leonard Cohen

zondag 3 januari 2010

Worstenbroodjes

In het Antwerpse bestaat een traditie om op Verloren Maandag, dit is de maandag na Nieuwjaar Driekoningen, worstenbroodjes aan te bieden aan de gasten van kroegen, cafés en tavernes. Zelf bak ik ze van Sint Maarten tot Sint Valentijn, want het is een echte smakelijke winterhap. De worstenbroodjes in de handel zijn vaak voorzien van een curryworst, van smaakvervlakking gesproken en dit was voor mij de reden om zelf worstenbroodjes te beginnen bakken.

Worstenbroodjes 3

Ingrediënten

500 gram kalfsgehakt
1 ajuin
2 eieren
1 doos paneermeel
40 gr. eendenlever
Komijn of Kummel
Nootmuskaat
Peper

Twee rollen voorverpakt bladerdeeg
Boter
Bloem
Room

Ga als volgt te werk:

 1. Schil de ajuin en snij deze in twee. Snij een halve ajuin in stukken en hak deze tot moes eventueel met behulp van een elektrische cutter.
 2. Plaats het gehakt in een ruime beslagkom en kruid het met de uienmoes, peper, nootmuskaat en een flinke hoeveelheid komijn.
 3. Voeg een ei toe aan het gehakt en meng dit goed door het gehakt met behulp van een vork. Voeg vervolgens voldoende paneermeel toe aan het gehakt zodat dit niet meer aan de vingers kleeft.
 4. Kneed de gehaktvulling even en kneed er het blokje eendenlever door, zodat het goed verspreid zit.
 5. Dek de gehaktvulling af met aluminiumfolie en zet de kom in de ijskast en laat de gehaktvulling een halfuur rusten.
 6. Rol het bladerdeeg uit en verdeel het in vier met een keukenmes
 7. Haal de gehaktvulling uit de ijskast en verdeel in acht gelijke porties
 8. Verwarm de oven voor op 210°C en rol een worstje van een portie gehakt en wentel dit vervolgens in een kwart van het uitgerolde bladerdeeg.

  Worstenbroodjes 1
 9. U herhaalt dit tot u 4 of 8 worstenbroodjes gedraaid heeft. Zelf bak ik in een kleine grilloven waarin ik er maar vier tegelijk kan afbakken, maar in een klassieke oven kan u ze alle acht tegelijk afbakken.
 10. Beboter de bakplaat en bestuif deze met bloem. Indien u geen bakplaat (meer) heeft, kan u het ovenrooster omhullen met aluminiumfolie.
 11. Plaats de worstenbroodjes op de bakplaat en zet deze voldoende uit elkaar. Denk eraan dat de broodjes wat zullen uitzetten bij het bakken.

  Worstenbroodjes 2
 12. Breek een ei en scheid de eierdooier. Meng in een kopje de eierdooier met een eetlepel room. Bestrijk de worstenbroodjes met het eigeel met behulp van de bolle kant van een theelepel.
 13. Schuif de bakplaat onderaan in de oven en bak de worstenbroodjes gedurende 30 minuten af aan 210°C.
  PICT0065
 14. Haal de gebakken worstenbroodjes over hun lengte van de bakplaat af en leg ze op het overgehouden bakpapier. Dien op met een beetje mosterd.
 15. Gebakken worstenbroodjes kan je gemakkelijk terug opwarmen door deze tien minuten op de rooster in het midden van een voorverwarmde oven van 180°C te plaatsen.
Tips en Varianten:
 1. De hier gegeven bereiding is door toevoeging van een blokje ganzen- of eendenlever een feestelijkere uitvoering te noemen.
 2. Normaal kruid ik met peper, currypoeder en komijn. Het is vooral komijn of kummel die aan dit gerecht zijn specifieke kenmerkende smaak moet geven. Er zijn twee soorten van komijn op de markt. Ofwel treft men komijn aan die bestaat uit gemalen plantendelen en zaden, ofwel treft men kummel aan die enkel bestaat uit gemalen zaden. Deze laatste heeft een krachtigere smaak.

vrijdag 1 januari 2010

Gelukkig Nieuwjaar

Hierna volgt de nieuwjaarsbrief van een hoertje uit Minneapolis dat ze richtte aan haar oude vriend Charley en zoals het vertolkt wordt door Tom Waits op zijn onvergetelijk album Blue Valentine.

Geloof het of niet maar ik ben gestopt met het gebruiken van drugs en het zuipen van whiskey...Ik heb dat album Blue Valentine van Tom Waits dat je me ooit gaf hier nog steeds liggen, maar ik heb er genen platendraaier meer voor...
Toen Mario gepakt werd ging ik bijna helemaal door het lint en ben ik terug thuis gaan wonen, maar iedereen die ik er kende was dood of zat in den bak.
Ik denk wel dat ik nu gelukkig ben voor de eerste keer sinds mijn ongeval en ik wenste dat we alle geld hadden dat we ooit gespendeerd hebben aan dope.
In hemelsnaam wil je echt de waarheid weten, ik heb geld moeten lenen om diene advocaat te kunnen betalen en ik zal voorwaardelijk vrijkomen op Valentijnsdag.
----------------
Now playing: Tom Waits - Silent Night & Christmas Card From A Hooker In Minneapolis
via FoxyTunes