zondag 25 oktober 2009

Klare Taal

Het rookverbod schendt de artikelen 10 en 11 van de grondwet en het gelijkheidsbeginsel tussen de Belgische rechtsonderhorigen. Het discrimineert de rokers in hun aanspraken op de publieke ruimte en zet de ene bevolkingsgroep op tegen de andere.

Standaard: Rechter doet opmerkelijke uitspraak"

Strikt genomen zijn tabaksrokers een culturele minderheid van 30 % van de bevolking. Daarbij gaat het hun niet alleen om de schadelijkheid van tabaksrook. Veel belangrijker zijn de sociale en culturele rituelen die met het tabaksgebruik samenhangen. Zo bvb. de gekende vragen "Heeft u misschien een vuurtje?" of "Mag ik een sigaretje van u?" wat toeliet om met een volslagen onbekende een gesprek aan te knopen. Het gezamenlijk aanzitten aan een maaltijd of deelnemen aan een drinkgelag vergt altijd enige voorbereidende organisatie zoals het bepalen van een plaats en het maken van een afspraak. Voor het gebruiken van tabak in groep volstaat het dat enige hun rookgerief meegebracht hebben, wat niet zo een probleem is omdat een tababsroker die altijd meedraagt. De anti-tabakslobby is een baarlijke duivel die discriminatie en cultuurvernietiging hoog in het vaandel draagt. Voor mij persoonlijk heb ik uitgemaakt dat de sociale en culturele waarden belangrijker zijn dan de medische en hygienische.

Wat te denken van de ondernemer die me zegt dat hij vindt dat vergaderingen en meetings vruchtbaarder zijn en de besprekingen interessanter verlopen wanneer hij toelaat dat er wordt gerookt.

In de reeks van vrijheden en grondrechten die men als jurist doorgaans bestudeert, tref ik ook de vrijheid van handel en onderneming aan. Enfin de CD&V wil een kompleet rookverbod voor de horeca invoeren tegen 2012. De OpenVLD politicus Vankrenkselven wil overigens dat ook in particuliere woningen kan gecontroleerd worden of volwassenen er niet roken in het bijzijn van hun minderjarige kinderen, stel je voor. Over de kolonisatie van de huiskamer gesproken. Terecht heeft Vankrenkselven bevonden dat hij bij de liberalen niet op zijn plaats is en stelt hij zijn senaatszetel ter beschikking, zo kondigt hij net aan in de Zevende Dag.

In de Verenigde Staten hebben slimme juristen inmiddels een nieuwe vorm van handelsonderneming uitgevonden die men aanduidt als zgn. Club-Connaisseurs. De handelsvennootschap stelt zich tot doel de handel en verkoop in tabakswaren en rookgerief, het ter beschikking stellen van ruimtes voor de consumptie van tabak en bijkomend het serveren van dranken en maaltijden aan het clientele dat van die ruimtes gebruik maakt. Vermits er sprake is van een club neem ik aan dat er een bescheiden, symbolisch lidgeld gevraagd wordt voor het gebruiken van de ruimte. Connaisseurs verwijst naar een exclusief aanbod van rookwaren zoals peperdure sigaren en excellente cognac of speciale fruit- en kruidenmengsels voor de waterpijp. Overigens bestaat er ook nog de vrijheid van vereniging waarbij het maatschappelijk doel dan omschreven wordt als het ijveren voor het behoud van de tabakscultuur in de publieke ruimte en het ter beschikking stellen van openbare ruimtes voor het consumeren van tabak.

Het wachten is enkel nog op de moedige politici die het in koor gezongen credo van "Het moet van Europa" antifoon beantwoorden met een "België is een souvereine staat".

Geen opmerkingen: