dinsdag 30 december 2008

Necrologie 2008

Wannes Van de Velde
29 april 1937 - 10 november 2008

Wikipedia:Wannes Van de Velde


Hugo Claus
5 april 1929 - 19 maart 2008

Fameuze Laatste Woorden:
" 't es tied dat 't ut is "
(Het is tijd dat het uit is)

Wikipedia:Hugo Claus

zondag 21 december 2008

De LoonNorm

Volledigheidshalve kan ik je meegeven dat ik beschikbaar ben voor de aangeboden job IT opleider en dat ik in het officiele onderwijs voor een soortgelijke functie ca. 2.000 euro zuiver zou hebben, zo er een opportuniteit zou zijn. In de privé mag dat natuurlijk wat meer zijn en ik vraag je me daarover verder te willen inlichten, het betreft o.a.

 • Bedrag der Geldelijke Verloning (duidelijk verschil maken tussen bruto en netto)
 • Huisvesting: Residentie ter beschikking, haard- en standplaatsvergoedingen, sociale huisvestingsbeleid van werkgevers edm.
 • Mobiliteit: Firmawagen, Kosteloos abonnement openbaar vervoer edm.
 • Maaltijdcheques, Opleidingscheques en Dienstencheques
 • Verzekeringen zoals groepsverzekering en bijkomende ziekte- en hospitalisatieverzekering
 • Winstdeelnames in het bedrijf, aandelenopties edm.

maandag 15 december 2008

Prettige Feestdagen!

God Rest Ye Merry Gentlemen

God_Rest

dinsdag 9 december 2008

Huldiging René Cassin

Morgen is het dag op dag 60 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, vergaderd in het paleis van Chaillot te Parijs, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 afkondigde.

Graag grijp ik deze zestigste verjaardag aan om hulde te brengen aan René Cassin, de geestelijke vader van de universele verklaring van de rechten van de mens.

rene_cassin

Google:René Cassin
Wikipedia:René Cassin

Deze franse jurist van joodse afkomst schreef het finale ontwerp van de universele verklaring van de rechten van de mens. Hij ordende en reduceerde de 46 artikelen van het oorspronkelijk ontwerp van John Humprey tot 44 artikelen. In de uiteindelijke versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bleven 30 artikels met mensenrechten behouden.

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

In 1968 ontving René Cassin , die op dat ogenblik Voorzitter van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens was, de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn respect voor de menselijke waardigheid en voor zijn bijdrage aan de bescherming van de rechten van de mens. Daarbij werd niet alleen zijn voorbereidend werk aan de ontwerptekst en in de Mensenrechtencommissie aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in herinnering gebracht. Ook zijn bijdragen aan het UNESCO Charter en aan de twee Conventies van de Verenigde Naties van 1966 inzake burgerlijke en politieke rechten enerzijds en culturele, sociale en economische rechten anderzijds worden als verdienste genoemd.

Nobel Price Organisation - Biography René Cassin

De vzw Vormen, Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie, biedt op zijn website een korte nederlandstalige uitleg aan rond het leven van Réne Cassin.

Onder auspicien van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt jaarlijks te Straatsburg het Concours européen des Droits de l'Homme René Cassin georganiseerd. Deze pleitwedstrijd richt zich tot universitaire teams van studenten in de rechten en loopt in de franse taal. Zonet werden de fictieve gegevens voor de pleitcasus van de editie 2009 vrijgegeven. Het betreft een verhaal van een verboden liefde tussen een 15-jarige leerlinge, afkomstig uit Syldavië en haar 24-jarige turnleraar van het lyceum en die wensen te huwen.

Als altijd zijn de Fransen chauvinistisch over een beroemde landgenoot en zo is het ook met René Cassin.
Op de website van de Franse Diplomatie trof ik het volgende speciaal nummer aan van "Action Humanitaire et Développement" naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
René Cassin, l’un des pères de la DUDH
De Parijse préfecture de police brengt deze zoon des vaderlands in herinnering met de tekst: René Cassin, Le défenseur des Droits de l'Homme als onderdeel van een aangelegde collectie Textes Fondamentaux

Het boek dat me vandaag toevallig in handen kwam was door de auteur opgedragen aan de nagedachtenis van René Cassin, voornaamste opsteller van de Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit vormde de directe aanleiding tot het schrijven van dit blogartikel. Het betrof:
CHOURAQUI, André, De Tien Geboden Anno Nu, Meulenhoff, Amsterdam, 2000, ISBN 9029068043, oorspronkelijke titel :
Les Dix Commandements aujourd'hui, Ed. Robert Laffont, Paris, 2000

Hieruit blijkt duidelijk de joodse inspiratie van René Cassin en de opvatting dat de hogere morele ordening van het pact of verbond een unitaire en universele roeping heeft.

---------------------------------------
Huldiging René Cassin,
door Eric Verdonck.

vrijdag 5 december 2008

Er is nog Waarde!

AV Fortis Holding 19/12 e.k.

Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 633 eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen

Als gevolg van geleden verliezen is het netto-actief van Fortis NV gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijke kapitaal, zodanig dat de Aandeelhoudersvergadering van 19 december e.k. zich dient uit te spreken over het al dan niet verder zetten van de activiteiten van de holding.
Beelden en Verslaggeving van de voorbije Algemene Vergadering van 2 december jl. te Brussel op de Heizel.
Het VRT Journaal van 2 december:


YouTube: Burggraaf Etienne Davignon, zeg: Steve, uitgejouwd op de Algemene Vergadering: "Je n'accepte pas ça"
YouTube: tijdbe: "Er is Ambiance"
Het astronomisch observatorium bericht:
Pluto ingres Steenbok

Wat is Fortis Holding nu?

Na de nationalisering van Fortis Nederland en de verkoop van de Belgische en Luxemburgs bank-verzekeraar aan BNP Paribas, blijft van Fortis enkel nog de overkoepelende holding over.
Die omvat een belang van 66% in een portefeuille van risicokredieten en de internationale verzekeringsactiviteiten in onder meer Groot-Brittannië, Turkije, Oekraïne en het Verre Oosten.
(bron: deredactie.be)

Informaties omtrent Fortis Holding

 • Afschaffing van de uitkering van het laatst aangekondigde interimdividend.
 • Mogelijks verzuim aangifte te doen bij de Handelsrechtbank van een toestand van staking van betaling
 • Ontmanteling der holding door vervreemding van de belangrijkste operationele activa; het pas verworven ABN Amro en Fortis Bank en Verzekeringen Nederland en Fortis Bank en Verzekeringen België
 • Verschillende acties in rechte van aandeelhouders voor instanties in België en Nederland
 • Opeenvolgende, incidentele schorsingen van de beursnotering van het aandeel Fortis dat steeds lager noteert
 • Publieke beroering en tumulteuze algemene vergadering
Paul D'Hoore: Er blijft weinig over, maar toch nog altijd iets.
Nieuwsanker: Het is wel erg weinig natuurlijk wat er overblijft.

woensdag 3 december 2008

Les Conneries de Crembo

Google:Pieter De Crem est un con

Aanhaling uit de Weblog van Louis Van Dievel (28/11)

Is hij zat geweest?

In de open haard lag nog maar één houtblok te smeulen toen de koning zijn laatste vraag stelde.

‘Hoe zit dat nu met mijnheer De Crem. Is die - excusez le mot - zat geweest in New York en heeft hij de barjuffrouw die daarover blogde laten ontslaan?’

‘Ik kan op deze vraag helaas niet antwoorden, sire. Mijnheer De Crem heeft in de Kamer gezegd dat bloggers tuig van de richel zijn en dat hij de juridische dienst van het Belgische Leger zal afsturen op elkeen die nog een scheef woord over hem schrijft, spreekt, zingt of fluistert.

Maar ik zou zeggen van ja. ‘