zondag 27 februari 2011

Homostel koopt baby in Oekraine


Na twee jaar strijd zijn de Belgische autoriteiten gezwicht en hebben de twee hun kind, waarvan één de biologische vader is bij een voor haar diensten betaalde draagmoeder in Oekraine, hun buit naar België kunnen voeren, waar ze verblijven.

De VRT en vooral de VTM spannen zich in opdat de publieke opinie dit goedschiks zou slikken en doorzwelgen en wijden uitgebreide scoops aan de blijde thuiskomst van de peuter Samuel.

De kardinale waarheid is nochtans dat homo's tegennatuurlijke perverten zijn die uit verveling met hun lust en geld geen blijf meer weten en door God zelve in zijn immanente rechtvaardigheid gestraft zullen worden met aids en andere plagen.

Of de Belgische justitie vooralsnog een onderzoek zal opstarten wegens mensenhandel, dan wel of de gezondheid en zedelijkheid van de kleine Samuel dreigt in het gedrang te komen door het milieu waarin het wordt opgevoed blijft een open vraag.

zaterdag 12 februari 2011

Vrouwen die mannen de les spellen...


Terwijl men in Vlaanderen gaande is met de collectieve zaligverklaring van Marie-Rose, die niet meer zal opkomen vanwege de kanker, bereiken ons beelden van de hookah-bar in Caïro, waar bezadigde Egyptenaren in realtime commentaar geven op de zich ontrollende revolutie, terwijl ze genoegzaam aan hun waterpijp zitten te lurken.

Ondanks de inspanningen die het 'Man! Liberation Front' geleverd heeft vanaf het platform van de wereldberoemde televisie-omroep in Vlaanderen, 2BE, blijken er nog steeds mannen onder de sloef te liggen van de leden van de andere kunne of het zwakke geslacht, waarnaar we doorgaans verwijzen als de vrouwen.

Zo kende ik een topmanager van één van de toeleveringsbedrijven van Ford Genk, die bij hem thuis door zijn echtgenote steevast naar de veranda werd verwezen telkens wanneer hij wenste te roken. Zelf heb ik weet gehad van een relatie die ik had met een buurvrouw en die er niet op gesteld was dat ik na het vogelen boven een sigaretje opstak om na te genieten van de geleverde krachttoer. Ze plaatste een leunstoel en een staande asbak op de overloop, hetgeen nog een aanvaardbaar compromis te noemen was.

Thans bereikt ons bericht over het presidentiële echtpaar in de Verenigde Staten waaruit moet blijken dat de president op aansporen van de first lady en hun twee dochters de kwalijke gewoonte heeft opgegeven. Op de vraag of ze de president nu niet heeft veranderd in een stiekeme roker wist de first lady te antwoorden dat ze het wel zou merken omdat ze het dan zou ruiken.
http://www.youtube.com/watch?v=gtWHy5r-ues


Bron Afbeelding: Hikes Vakanties

zondag 6 februari 2011

Opgehangen wegens Drugsbezit
Zahra Bahrami, verdacht wegens politiek activisme in Iran en er opgehangen wegens drugsbezit, want de paradox van de jurisprudentie luidt als volgt:
"Wanneer men iemand veroordeelt en terechtstelt wegens politiek activisme dan handelt men in strijd met het internationale recht, hangt men echter iemand op wegens drugsbezit of -smokkel dan is zulks volkomen in overeenstemming met het internationaal recht."
Overigens ook in West-Europa heeft de Europese Unie de politiediensten van de nationale staten dermate weten op te zwepen met een "War on Drugs" programma dat ook in Europa schendingen van mensenrechten voorkomen zoals het verdacht overlijden van drugsarrestanten in politiebewaring.


Inflatie op de wijze van de Huisvrouw
Sinds de invoering van de Euro als Europese munt is alles duurder geworden, vooral dan de huizen, de stookolie en de electriciteit. Het is echter erger aan het worden want tegenwoordig zijn ook de voedingswaren duurder aan het worden en doen zelfs de Aldi en de Lidl daaraan mee, maar zij slaan hun prijzen in het geniep op, telkens maar zo een klein beetje, zodat ze denken dat we het net niet zouden merken.

Commentaar van een wijs man:
Om de waardevastheid van de Euro te waarborgen moeten ze de landen in de Eurozone verplichten om de arbeidslonen rechtstreeks aan de consumptieindex te koppelen zoals ze in België doen.

Wat is de Kondratieff-golf?
Bron afbeelding: Europees Parlement

donderdag 3 februari 2011

De hachelijke avonturen van een stakingbreker in Caïro


De Vlaamse televisie-omroep die nooit staakt, want de commercials dienen uitgezonden te worden en die zich hier te lande ernstig inspant om de publieke opinie te bewerken zodanig dat er een maatschappelijk draagvlak ontstaat om het stakingsrecht af te schaffen, zond haar troepen uit naar Egypte.

In een wanhopige poging zich aan zijn macht vast te klampen, heeft er de tiran, die niet langer de steun van het volk en het leger geniet, knokploegen de straat opgestuurd en getracht een propagandaslag te winnen met behulp van buitenlandse journalisten, die valselijk het bericht verspreidden dat de opstand gebroken was.

Tot slot stel ik me de vraag waarom onze autoriteiten in gebreke blijven de nodige aanhoudingen te verrichten in de nationale zwendel van zgn. belspelletjes. Persoonlijk zie ik geen reden waarom het leger en het parket hier gebruik zouden maken van hun stakingsrecht.

dinsdag 1 februari 2011

Siddert, tirannen van de wereld!
Siddert, tirannen van de wereld! (Poesjkin)

Fijne Lichtmis en Chinees Nieuwjaar verder.
----------------
Now playing: The Beatles - Revolution
via FoxyTunes