dinsdag 15 september 2009

Over de Voorspelkunst

In mijn jarenlange loopbaan als advocaat kwam het vaak voor dat ik een uurtje van mijn tijd besteedde aan het consulteren van de client. Je hoort dan vriendelijk en nauwlettend het verhaal van de client aan terwijl er brieven en documenten ter ondersteuning van het verhaal over het bureaublad worden toegeschoven ter kennisname. Als wederwoord bied je dan de middelen en sancties aan waaruit je denkt te kunnen putten uit het voorhanden zijnde arsenaal aan juridische maatregelen die je treffen kan. En op het einde van het verhaal kwam dan steeds de hamvraag: "En Meester wat denkt u, hoe staat de zaak er voor, denkt u deze te kunnen winnen" of ook nog "Meester, hoeveel kans denkt u te hebben deze zaak te zullen winnen."

Als ik er aan terugdenk, doet mij dit aan de ondertitel denken van het boek, "Achter de Maskerade" van Manu Ruys. Over macht, schijnmacht en onmacht luidde die. Soms weet je als advocaat met een kleine inspanning een voor de client bevredigend resultaat te bekomen dat in overeenstemming is met het voorspelde resultaat. Maar zeker zo vaak komt er van het voorspelde resultaat helemaal niets in huis. In een zaak die je als verloren waande kan je zo heel verrassend toch tot een overwinning komen, terwijl je in zaken waarvan je dacht deze foutloos te zullen gaan winnen in een uitzichtloos moeras van procedure-incidenten en bewijsaanbiedingen terechtkwam, waarna een vonnis over een louter juridisch geschil in het nadeel van de client werd geveld. Macht, Schijnmacht en Onmacht.

Dat het geven van voorspellingen op juridisch vlak evenzeer koffiedik kijken is als het schudden en leggen van kaarten of het trekken van een horoscoop blijkt hier wel duidelijk uit. Want zeg nu zelf; had jij een jaar geleden kunnen voorspellen dat de vrouw die op dat moment de machtigste dame van het land was omdat ze de teugels van het politieke en economische leven in haar handen hield omdat ze als Voorzitter van de Handelsrechtbank te beslissen had over het lot van de holding en grootbank Fortis, dat diezelfde vrouw thans in een stroom van laster en geruchten over corruptie en schuldenlasten ten onder dreigt te gaan. Had je dat een jaar geleden uitgekraamd, men zou je voor gek verklaard hebben. Misschien had de dame in kwestie een jaar geleden beter het ambtshalve faillissement uitgesproken, ze zou haar respect bewaard hebben en alleszins blijk gegeven hebben van een krachtdadige en onafhankelijk optredende magistratuur. Nu ja achteraf praten als alle kaarten gevallen zijn en het spel gespeeld is heeft natuurlijk geen zin.

In het aloude Chinese orakelboek I Tjing, waaraan de gekendste en omvangrijkste commentaren toegeschreven worden aan de wijsgeer Confucius, treffen we verschillende hexagrammen aan die verband houden met maatschappelijke en bestuurlijke kwesties. Enkele daarvan handelen over het justitioneel optreden in het bijzonder. Zo is er het hexagram 21 - Het Doorbijten. Het teken stelt een geopende mond voor tussen welks tanden een belemmering is. Ten gevolge daarvan kunnen de lippen zich niet verenigen. Om die vereniging tot stand te brengen, moet men energiek door het obstakel heenbijten.
Als oordeel luidt dit hexagram: Het Doorbijten heeft welslagen. Het is bevorderlijk, het gerecht voortgang te doen hebben. En als beeld geeft het: Donder en Bliksem: het beeld van het Doorbijten. Zo consolideerden de vroegere koningen de wetten door duidelijk omschreven straffen. Bekijken we de handhaving van het artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek ter terechtzitting dan lijkt het dat slechts een vrederechter uit het Gentse terzake een punt heeft.

Het astronomisch observatorium signaleert me in deze tijd ook het bestaan van een boeiende weblog over uurhoekastrologie van de hand van een persoon die meer nog dan de dezelfde initialen, dezelfde beginsyllaben heeft als de premier.
http://www.hervaro.be/

Geïnteresseerden in natuurlijke astronomie kunnen verder nog hun profijt doen met volgende twee webkoppelingen:
Constellations of Words
Fixed Stars and Constellations

Enige links naar nederlandstalige websites met populaire orakeltechnieken vind je hieronder:
Catharina Web
Starman Productions
Zebo's Tarot

Tot de volgende keer!

---------------------
Over de Voorspelkunst,
door Eric Verdonck.

donderdag 10 september 2009

De Nazi-onthaalmoeder en haar Concentratiescholen


De Dulle Griet - Breughel

En u dacht dat het recent te Brussel geopende Magritte-museum, waarvoor nog steeds een wachtrij staat, een hoogtepunt is van Belgische surrealistische kunst.

Kijkt u eens naar het Antwerpse; daar worden autochtone kleuters in een kindercrèche vergast op een portret van de historische figuur Adolf Hitler met zijn karakteristiek snorretje. Van het canvas daalt Kathleen Cools als een te paard gestegen walkure uit het walhalla; waartoe dient kind en gezin galmt het. In concentratiescholen worstelen fundamentalistische Moslima's met de overheid over de vraag of ze de oren mogen bedekt houden tegen de westerse indoctrinatie

Gisteren woonde ik in het naburige pedodorp de tryout bij van Wim Opbroeck's nieuwe show De Dolfijntjes. Hij liet zijn gasten meezingen met zijn provocatieve ode aan de verdraagzaamheid; het zaad van mijn maat kan geen kwaad. Blijkbaar deden de vrouwen dit met meer enthousiasme dan de mannen; de sletten! Zelf kon ik genieten van muzikale vingerwijzingen naar songs van Britney "Fucking" Spears en Tiesto Eat Your Heart Out. Wim had een speeltuin vol muzikanten meegebracht met een vijfkoppige blazers- en bijwijlen dubbele ritmesectie, naast een bassist, een gitarist en twee accordeons.Thuisgekomen trof ik de hh. Pauw en Witteman, die een nieuw seizoen begonnen zijn, op schoot van mijn slettebak. Zij hadden de burgemeester van het naburige dorp Heusden-Zolder op bezoek. Mevrouw Sonja Claes verdedigde er met glans en verve de reputatie van haar dorp tegen een websiteuitbater die foutieve informatie verspreidt en inbreuken op de privacy pleegt op www.stopkinderpornomisbruiknu.com. Verhalen van de nieuwste ketterijen en de heksenjacht, terwijl niemand de Spaanse inquisitie verwacht. Het lijkt wel of iedereen in zijn race om de morele en politieke correctheid de pedalen dreigt te verliezen om het maar eens in rijwieltermen uit te drukken.