maandag 15 juni 2009

Voorbeelden en Tips

In aansluiting op mijn vorige artikels over het bibliotheekbeheer van een particuliere collectie wil ik hier aangeven hoe ik zelf aan de slag gegaan ben met mogelijke toepassingen en oplossingen op het internet.

LibraryThing
Op LibraryThing heb ik mijn profiel en catalogus aangemaakt en ik bereikte na een tweetal weken reeds de kaap van 200 records die je vrij kan invoeren. Zelf schat ik in ergens tussen de 400 à 600 titels te stranden moest ik mijn volledige bibliotheek er invoeren, afhankelijk van of ik het platgoed zoals stripverhalen er ga inzetten of de verschillende volumes van een encyclopedie er ga opsommen en dergelijke meer. Verder heb ik er als langdurig zoekende naar bezoldigd werk wel een beetje een wrang gevoel bij dat ik in de buidel zal moeten tasten als ik verder wil samenwerken met LibraryThing. Heb ik al niet 17 records zelf aangeleverd en ingevoerd!?LibraryThing biedt alleszins veel zoals auteursinformatie, statistieken over je boekencollectie, widgets voor je homepage of blog en de mogelijkheid tot sociale contacten met andere boekenliefhebbers en je geraakt er niet op uitgekeken. Zo blijkt bvb. uit een statistiek dat 86 van die 200 boeken nog geen omslagfoto hebben zodat er sowieso nog werk aan is.

Van de ene kant schat ik een tweetal boekenrekken te weinig te hebben om alles te kunnen zetten en wat open ruimte te hebben voor aangroei, aan de andere kant is het niet uit te sluiten dat ik binnen afzienbare tijd enger behuisd zal zijn en minder plaats zal hebben. Uiteindelijk zal ik in een oud peekes huis terecht komen en zal ik al content mogen zijn als ik nog een enkele boekenrek overhou. Welke tweehonderd titels zou ik dan nog willen overhouden.

Een voornemen was om met LibraryThing een definitieve catalogus op te zetten en die dan in te voeren in BookDB2 voor offline gebruik. Nieuwe aanwinsten dienen dan in tweevoud ingevoerd te worden in de online catalogus op LibraryThing en in de offline catalogus van BookDB2. Dat is niet zo een probleem. Echter de interface van BookDB2 is niet opgebouwd om een uitgebreide trefwoordenthesaurus te bevragen, maar eerder om een indeling in een bescheiden aantal rubrieken en een plaatsingssysteem te beheren, zodanig ik mijn thesaurusbeleid in LibraryThing zou dienen te herzien.

Wat ook gebleken is, is dat de genoemde offline toepassingen BookDB2, BibliotheQ en Adlib Library toelaten om media in de ruimere zin van het woord te catalogiseren, dus ook tijdschriften, artikels, DVD's, PC-Games edm., terwijl het bij de online toepassingen LibraryThing, Google Books en WorldCat enkel gaat om boeken in de strikte betekenis.

Google Books
Eigenlijk was dit de eerste site waar ik begon een catalogus op te zetten.
Je kan hier enkel boeken invoeren op ISBN nummer en het manueel toevoegen is niet mogelijk. De oogst aan boekencovers voor nederlanstalige boeken is nihil. Lijkt me heel geschikt om een bladwijzer of leeslijst bij te houden van werken die men op Google Books zelf aantreft.

Ook het genoemde WorldCat waar ik een catalogus begon is behept met dezelfde gebreken.
Misschien handig als je in Nederland woont en gebruik maakt van een aangesloten bibliotheek.

Wiki- en Blog Scripts
Vermits het niet iedereen gegeven is thuis met een webserver en webscripts aan de slag te gaan, bevroeg ik de WikiMatrix naar vrij te gebruiken, gehoste wiki-scripts met een nederlandstalige interface. Dat leverde twee resultaten op; ZohoWiki en MindTouch.

ZohoWiki liet zich snel en eenvoudig registreren met behulp van de GoogleAccount en vermits ik enigszins vertrouwd ben met het WikiConcept was ik er rap mee weg. Mijn Serapeion-project op ZohoWiki kreeg al snel een zekere bestemming en boekt goede voortgang als digitale bibliotheek.

Naast deze blog ben ik bij Blogger een tweede blog begonnen onder de naam De Belezen Kater. De eerste en belangrijkste vormvereiste van deze blogrol zal zijn dat ieder onderwerpsveld van een bericht de titel zal zijn van een boek, tijdschrift, DVD, PC-Game. De body van het bericht dient te bestaan uit een afbeelding en de bibliografische referentie. Het kan dan verder aangevuld worden met een samenvatting, bespreking, aanhalingen edm.

In eerste instantie wil ik hier een overzicht geven van media uit mijn collectie zoals tijdschriften, DVD's en Games, waarvoor in LibraryThing geen ruimte is. Tevens zal ik mijn boekenaanwinsten hier plaatsen.

Afvoerbeleid
Hoewel ik her en der notie genomen heb van initiatieven om boeken te vondeling te leggen of simpel weg te geven heb ik voor het afvoeren van overtollig materiaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de internetveiling voor tweedehandspullen op 2dehands.be biedt. Het programma biedt de mogelijkheid bibliografische gegevens van te koop gestelde boeken in te voeren in velden. De door mij te koop gestelde overtollige boeken zijn er verzameld in een online winkeltje De BoekenZending.

VehikelsMooier dan de website van de Mille Miglia, deze presentatie van klassieke old-timers.

vrijdag 12 juni 2009

dinsdag 9 juni 2009

Je Weet maar Nooit!


Hoe een Kat een Muis vangt?

How to remove faulty CD Cover Art

To remove faulty CD cover art from your MP3 and/or WMA collection by means of a DOS console command prompt do the following:

1. Open the DOS Command Prompt
(Start->Programs->Accessories)

2. In the window with the DOS command prompt, change into the folder or directory in which you keep your music files

CD Music

3. Remove the system only and hidden attributes from the graphics files which make up your cd cover art by typing

attrib -S -H AlbumArt*.jpg
attrib -S -H Folder*.jpg
attrib -S -H Cover*.jpg

dir AlbumArt*.jpg

At this stage you could switch to an image view program to inspect the jpg images AlbumArt*.jpg, Folder*.jpg and operate upon them (archive, delete, move...)

Filenames are:
AlbumArt_{some-registry-key}_Large.jpg
AlbumArt_{some-registry-key}_Small.jpg
AlbumArtSmall.jpg
Folder.jpg

4. In the DOS command prompt window you can type the following to delete all of the CD Cover art files:

del AlbumArt*.jpg
del Folder*.jpg

If you operated on individual files and want to keep the rest of the cd cover art intact, then restore the system only and hidden attributes:

attrib +S +H AlbumArt*.jpg
attrib +S +H Folder*.jpg

----------------
Now playing: Charlie Daniels Band - The Devil went down to Georgia
via FoxyTunes

Plat Préparé


----------------
Now playing: Sara Brightman - I Don't Know How to Love Him
via FoxyTunes