zondag 5 oktober 2008

Over de Bankbreuk

Als iemand zijn waardevolle activa aan spotprijzen begint te dumpen teneinde schulden te kunnen betalen omdat hij bovendien van de banken geen kredieten meer kan bekomen, dan noemt men zo iemand failliet.

Het is wel vreemd dat ondanks de euro in deze barre tijden de nationalistische tendezen weer opduiken en perikelen rond Fortis worden afgehandeld als een interland België-Nederland. Kwam Wouter Bos de eerste maal misschien met een pad in de korf thuis, in de terugmatch heeft hij alleszins in goede Nederlandse koopmansgeest gulden zaken gedaan. In Vlaanderen vallen misschien de schellen van de nationalistische ogen nu de kredietcrisis duidelijk maakt waar het nationale kapitaal verankerd zit.

Als iemand failliet gaat wordt er een curator aangesteld. In Brussel gaat dat zo dat de Rechtbank van Koophandel Meester Van Buggenhout tot zich roept en zegt; Meester, in de zaak van de Forges de Clabecq heeft u een goede zaak gedaan, voor onze nationale luchtvaartmaatschappij Sabena heeft u destijds uitmuntend werk geleverd. We hebben hier thans een dossier Fortis waarvan we verwachten dat u uitstekend werk zult willen verrichten. Wilt u vooral toch nagaan welke transacties er nog hebben plaatsgegrepen sinds het begin van de verdachte periode die we situeren op het ogenblik dat ABN Amro ondergekapitaliseerd werd overgenomen. . Er wordt dan een team van curatoren en juristen aangesteld die dat dan allemaal verder netjes uitzoeken, terwijl de tegoeden van de bank bevroren worden, terwijl de operationele bankactiviteiten die voor de Belgische Staat van strategische belang zijn onder curatele kunnen worden verdergezet.

Hopelijk heeft de Belgische Staat zijn noodscenario's klaar om het normale betalingsverkeer binnen de markt te waarborgen wat tot haar kerntaken als overheid behoort. Bij de laatste grote beurscrisis was dit geen probleem, want toen gold nog het principe "In Cash We Trust". Thans echter wordt het merendeel van de betalingstransacties met zgn. giraal geld voldaan. Het beheer en onderhoud van de installaties die dergelijk giraal betalingsverkeer mogelijk maken is echter in handen van de onderscheiden particuliere banken, dit in tegenstelling tot de bankbiljetten en muntstukken die door de overheid worden aangemaakt en via de post verspreid.

----------------------------------
Over de Bankbreuk,
door Eric Verdonck.

zie verder:

Geen Onteigening zonder Billijke Vergoeding
Het Failliet van de Rechtsstaat en de Arrogantie van de Macht
Les Jeux sont fait
Er is nog Waarde!

Geen opmerkingen: