vrijdag 5 december 2008

Er is nog Waarde!

AV Fortis Holding 19/12 e.k.

Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 633 eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen

Als gevolg van geleden verliezen is het netto-actief van Fortis NV gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijke kapitaal, zodanig dat de Aandeelhoudersvergadering van 19 december e.k. zich dient uit te spreken over het al dan niet verder zetten van de activiteiten van de holding.
Beelden en Verslaggeving van de voorbije Algemene Vergadering van 2 december jl. te Brussel op de Heizel.
Het VRT Journaal van 2 december:


YouTube: Burggraaf Etienne Davignon, zeg: Steve, uitgejouwd op de Algemene Vergadering: "Je n'accepte pas ça"
YouTube: tijdbe: "Er is Ambiance"
Het astronomisch observatorium bericht:
Pluto ingres Steenbok

Wat is Fortis Holding nu?

Na de nationalisering van Fortis Nederland en de verkoop van de Belgische en Luxemburgs bank-verzekeraar aan BNP Paribas, blijft van Fortis enkel nog de overkoepelende holding over.
Die omvat een belang van 66% in een portefeuille van risicokredieten en de internationale verzekeringsactiviteiten in onder meer Groot-Brittannië, Turkije, Oekraïne en het Verre Oosten.
(bron: deredactie.be)

Informaties omtrent Fortis Holding

  • Afschaffing van de uitkering van het laatst aangekondigde interimdividend.
  • Mogelijks verzuim aangifte te doen bij de Handelsrechtbank van een toestand van staking van betaling
  • Ontmanteling der holding door vervreemding van de belangrijkste operationele activa; het pas verworven ABN Amro en Fortis Bank en Verzekeringen Nederland en Fortis Bank en Verzekeringen België
  • Verschillende acties in rechte van aandeelhouders voor instanties in België en Nederland
  • Opeenvolgende, incidentele schorsingen van de beursnotering van het aandeel Fortis dat steeds lager noteert
  • Publieke beroering en tumulteuze algemene vergadering
Paul D'Hoore: Er blijft weinig over, maar toch nog altijd iets.
Nieuwsanker: Het is wel erg weinig natuurlijk wat er overblijft.

Geen opmerkingen: