zondag 26 oktober 2008

Toast Kannibaal

Een gekend leerstuk in de marketing is dat van de diversifiering en het kannibalisme. In het leerboek dat ik dienomtrent doornam ging het over een fabrikant van ijsroom die met het standaard vanille-ijs dat hij op de markt bracht een marktaandeel van 20 % wist te verwerven. Teneinde zijn marktaandeel te vergroten besluit onze fabrikant alsdan zijn aanbod te diversifieren en ook chocoladeroomijs op de markt te brengen. Er zijn dan verschillende scenario's mogelijk; bvb. het marktaandeel blijft 20% waarvan 15% vanille-ijs en 5 % chocolade-ijs, er treedt dan zogenaamd kannibalisme op omdat het gediversifieerde product een deel van het marktaandeel van het oorspronkelijk product opslorpt. In een optimaal scenario zou echter de fabrikant zijn merknaam beter ingang doen vinden omdat de verkoop van het chocolade-roomijs bij de liefhebbers ook interesse opwekt naar het oorspronkelijk product zodat ook de verkoop van vanille-ijs toeneemt. Dit is dus het soort van verzinsels waarmee marketingstrategen als een Noel Slangen zich bezighouden.

Je zou bvb. een liberalisme "strong" kunnen aanbieden naast een mainstream liberalisme teneinde zo een groter marktaandeel liberalisme te kunnen verwerven, net zoals een tabakshandelaar Groene Michel en Belga Filter aanbiedt. Dit voert ons tot onze gladiator in de senaat die geen Spartacus is. Persoonlijk vind ik hem zelfs lafhartig en trouweloos en ik verklaar me daaromtrent. Zo zag ik afgelopen week in een canvas-uitzending hoe hij zonder schroom de bankinstelling die destijds zijn triomfen in het judokamp gesponsord had een mes in de rug stak. Ook de manie van de man om zich, struis en breed als hij is, te pas en te onpas te vergrijpen aan de zwaksten en weerloosten van onze samenleving ,te weten de werklozen, stuit me zwaar voor de borst. Vermits ik voldoende ethisch besef heb om te weten dat moed een eerste vereiste is om vriendschap te kunnen betuigen zal je begrijpen dat ik dit subject niet tot mijn vriendenkring reken en er zelfs niet eens mee wens te sympathiseren. Zijn rijtje van ex-boezemvrienden is zo al lang genoeg en het volk verdient de leiders die het verkiest.

Geen opmerkingen: