vrijdag 24 oktober 2008

Over de Censuur en de Propaganda

Blijkbaar ontstaat er sternis rond het aangekondigde programma van Jeroen Meus Plat Préféré rond Hitler. Blijkbaar lustte de dictator graag forel met botersaus. Nochtans vraag ik me af of hier geen sprake kan zijn van geschiedvervalsing. Immers was Hitler een vegetariër, die ook geen rokers in zijn nabijheid duldde en het is dan maar zeer de vraag of de man vlees of vis at. Hem verwijten dat hij geroosterde Joden en gecastreerde homofielen op zijn menu zette lijkt me dan ook ver overdreven en ingegeven door bepaalde drukkingsgroepen die financiele belangen hebben bij de verhalen over de holocaust en waarbij er eens te meer wordt overgegaan een individu te demoniseren. Alleszins blijken deze verwijten geen rekening te houden met de laatste inzichten uit het historisch onderzoek zoals die O.a. tot uiting kwamen in een werk als "Hitler's Gewillige Beulen", een sinister gezelschap.

Inmiddels regent het boekennieuws in de media naar aanleiding van dat weerkerende evenement te Antwerpen dat we gemeenzaam de Boekenbeurs noemen. Zo vernemen we verder dat Jan Leyers met een andere "donck" een boekenprogramma start dat "Iets met Boeken" zal noemen. De geschiedvervalsing die de vereniging ter bevordering van het boekwezen vorig jaar ten tonele voerde om haar evenement te promoten mag er ook wel wezen. Je zal je misschien herinneren dat ze literaire grootheden opvoerden als fietsende gezondheidsknarren van 50+.

Jan Leyers op Boekenbeurs

Jan Leyers signeert zijn boek "De Weg naar Mekka" op de boekenbeurs editie 2007

Om eerlijk te zijn stel ik me Hemingway toch nog altijd voor als een kettingrokende sigarettenroker achter zijn remington, Sartre als die bedachtzame man met zijn pijp en ook bij Elssschot is de pijp niet weg te denken. Het moet wel gezegd dat er in Engeland en de Nederlanden een lange culturele traditite bestaat van pijprokers. Mensen die hun interesse in Tolkien wat verder gedreven hebben dan de oppervlakkige hype die ontstaan was ten tijde van het uitbrengen van de film weten bvb. dat hobbit een samentrekking is van hobby en habit en dat pijpekruid een belangrijke rol speelt in hun cultuur. Daarbij wordt niet nader bepaald wat het pijpekruid eigenlijk is. Hetzelfde idee treffen we bvb. aan bij die andere Fantasy and Sciende Fiction schrijver Frank Herbert in zijn Dune-saga. Ook de gekende schrijver van zgn. Vlaamse Filmpkes, John Flanders, was een pijpminnende mens en strikt iconografisch genomen lijkt me het roken van een pijp in de publieke ruimte niet verboden. Anderzijds dien ik wel vast te stellen dat ik omwille van de omstandigheid dat ik tot de culturele minderheid van tabaksconsumenten behoor op de arbeidsmarkt en elders gediscrimineerd wordt in ernstige mate en nochtans ben ik geen Jood, noch homo, communist of vrijmetselaar. Je zou in deze tijden maar als broeder of zuster in een college of andere school inwonen en je je enige troost ontzegd zien.

Enfin het kies- en melkvee zal weer in drommen staan aanschuiven in het Bouwcentrum om er veel te veel te betalen voor de broché van de een of andere bekende Vlaming, al dan niet opgetekend door een ghostwriter van de uitgever. De notie aan intellectuele hoffelijkheid om dan te vermelden "zoals opgetekend door", "zoals verteld aan" of "naar een idee van" lijkt ook helemaal verdwenen te zijn in deze graai- en grabbelcultuur van de morele meerderheid. En om eerlijk te zijn, als ik naar de boekenbeurs trek is het hoofdzakelijk om fondslijsten bij elkaar te grabbelen.

Begin van de week lanceerde de VDAB zijn website omtrent creativiteit. In een totalitair geordende samenleving wordt de creativiteit volledig in de kiem gesmoord. Iedere informele samenspraak tussen individuen of uitdrukking van de eigen mening dient zoveel mogelijk onderdrukt te worden. De mensen dienen in massa de door de propaganda opgedrongen staatsideologie mee te dreunen. En tot slot brainstormen is geen synoniem van brainwashen. Om te brainstormen moet je er eerst eentje blowen zodat er een storm in je brain ontstaat, intellectuele doping zeg maar, dat wisten de muzikanten dertig jaar geleden toen de belgopop zijn opgang maakte en dat wisten de cybernauten die er tien jaar geleden van hielden te spreken van Wizards en Elite.

Geen opmerkingen: