zaterdag 2 december 2017

Innerlijke Waarheid

In mijn eerdere bijdrage 'Over de Voorspelkunst' sprak ik reeds over twee in het oog springende hexagrammen uit de I Tjing met een direct verband naar rechtspraak en juridische geschillen, te weten 21. Het Doorbijten en 6. De Strijd.

Bij een recente bevraging dook hexagram 61. De Innerlijke Waarheid op, dat eveneens een directe verwijzing naar rechtbanken en rechtspraak inhoudt en hierboven als afbeelding is weergegeven.

Geen opmerkingen: