woensdag 19 april 2017

Kung-Hsi Fa Ts'ai


Kung-Hsi Fa Ts'ai is het spel dat met een oude Chinese methode de toekomst voorspelt aan de hand van gewone speelkaarten. Het engelstalig origineel; Gong Hee Fot Choy Book of Fortune: A Fortune-Telling Game dateert van 1934 en is van de hand van de amerikaanse reiziger en mysticus Margarete Ward, die in de talrijke landen die zij verkende de plaatselijke waarzeggers opzocht. Mevrouw Ward onttrok de in haar boek beschreven methode aan de Chinese Astrologie en Numerologie. In 1983 verscheen bij Bigot & Van Rossum een door mij gekende nederlandse vertaling door Annemiek Jansen.

Other online versions of the Gong Hee Fot Choy:

Aan het slot van het boek behandelt de auteur nog volgende korte hoofdstukken:
* Een les in mentale telepathie van een Chinese koppelaar
* Een les in getallenmystiek van een Chinese koppelaar
   - Hoe uw zieleleeftijd berekenen
* Een les in astrologie van een Chinese koppelaar

The familiar Gong hee fot choy! means "greetings of riches," and confirms the ancient belief that life's odds are three-to-one in favor of prosperity over poverty, success over failure, and good fortune over bad.

Geen opmerkingen: