zondag 6 februari 2011

Opgehangen wegens Drugsbezit
Zahra Bahrami, verdacht wegens politiek activisme in Iran en er opgehangen wegens drugsbezit, want de paradox van de jurisprudentie luidt als volgt:
"Wanneer men iemand veroordeelt en terechtstelt wegens politiek activisme dan handelt men in strijd met het internationale recht, hangt men echter iemand op wegens drugsbezit of -smokkel dan is zulks volkomen in overeenstemming met het internationaal recht."
Overigens ook in West-Europa heeft de Europese Unie de politiediensten van de nationale staten dermate weten op te zwepen met een "War on Drugs" programma dat ook in Europa schendingen van mensenrechten voorkomen zoals het verdacht overlijden van drugsarrestanten in politiebewaring.


Geen opmerkingen: