zondag 27 februari 2011

Homostel koopt baby in Oekraine


Na twee jaar strijd zijn de Belgische autoriteiten gezwicht en hebben de twee hun kind, waarvan één de biologische vader is bij een voor haar diensten betaalde draagmoeder in Oekraine, hun buit naar België kunnen voeren, waar ze verblijven.

De VRT en vooral de VTM spannen zich in opdat de publieke opinie dit goedschiks zou slikken en doorzwelgen en wijden uitgebreide scoops aan de blijde thuiskomst van de peuter Samuel.

De kardinale waarheid is nochtans dat homo's tegennatuurlijke perverten zijn die uit verveling met hun lust en geld geen blijf meer weten en door God zelve in zijn immanente rechtvaardigheid gestraft zullen worden met aids en andere plagen.

Of de Belgische justitie vooralsnog een onderzoek zal opstarten wegens mensenhandel, dan wel of de gezondheid en zedelijkheid van de kleine Samuel dreigt in het gedrang te komen door het milieu waarin het wordt opgevoed blijft een open vraag.

Geen opmerkingen: