donderdag 3 februari 2011

De hachelijke avonturen van een stakingbreker in Caïro


De Vlaamse televisie-omroep die nooit staakt, want de commercials dienen uitgezonden te worden en die zich hier te lande ernstig inspant om de publieke opinie te bewerken zodanig dat er een maatschappelijk draagvlak ontstaat om het stakingsrecht af te schaffen, zond haar troepen uit naar Egypte.

In een wanhopige poging zich aan zijn macht vast te klampen, heeft er de tiran, die niet langer de steun van het volk en het leger geniet, knokploegen de straat opgestuurd en getracht een propagandaslag te winnen met behulp van buitenlandse journalisten, die valselijk het bericht verspreidden dat de opstand gebroken was.

Tot slot stel ik me de vraag waarom onze autoriteiten in gebreke blijven de nodige aanhoudingen te verrichten in de nationale zwendel van zgn. belspelletjes. Persoonlijk zie ik geen reden waarom het leger en het parket hier gebruik zouden maken van hun stakingsrecht.

Geen opmerkingen: