zondag 24 januari 2010

Over de Verduisteringen


Voor diegenen die het zich konden permiteren was het allicht een unieke gelegenheid die zich slechts ééns in de duizend jaar voordoet om vanop de Maldiven de zonsverduistering mee te maken die zich heeft voorgedaan in de ochtend van 15 januari 2010. Nochtans doet een zonsverduistering, zij die nu volledig of ringvormig, zich zo een tweemaal per jaar voor en wordt 2011 een echt topjaar met 4 zonsverduisteringen. Als het unieke er in gelegen is dat deze verduistering zolang geduurd heeft, dan beschouw ik dit eerder als slecht nieuws.


Met onze computers is het mogelijk astronomische simulatiemodellen ruim op voorhand door te berekenen en het tijdstip van de zonsverduistering, alsook de plaats waar deze zal kunnen worden waargenomen met een exacte precisie te voorspellen. Het was dus een koud wetenschappelijk kunstje ervoor te zorgen dat je je op het juiste ogenblik op de juiste plaats bevond om deze zonsverduistering waar te nemen.
Had je voorspeld dat deze zonsverduistering vergezeld zou gaan met een ernstige aardbeving dan had je hoog gescoord op de wetenschappelijke ladder. Nochtans kan ik me niet van de indruk ontdoen dat Haïti diametraal tegenover een plaats ergens omtrent Birma ligt, waar het pad dat de eclips aflegde dezelfde breedte kruist. Waarom zouden de getijden die de watermassa's in beweging kunnen brengen niet soortgelijke krachten kunnen uitoefenen op de landmassa's of drijvende platen en deze beroeren.

In de Vier Boeken (Tetrabiblos) behandelt Claudius Ptolemaeus in Boek II de zgn. Mundane Astrologie. Het eerste deel daarin behandelt de astrologische geografie of de samenhang die er bestaat tussen landstreken, dierenriemtekens en vaste sterren. Haïti wordt daarin niet genoemd omdat het tot de zgn. Nieuwe wereld behoort en nog niet op de kaart stond. Het tweede deel heeft het over de verduisteringen en het duiden van de eclipsen van zon en maan. Het derde deel behandelt de jaarhoroskopen zoals de ingres van de kardinale of seizoenspunten en de eerste nieuwe maan van het jaar. In december berekende ik zo nog de op handen zijnde wintersolstice van 21 december voor de Planetariumpagina op Serapeion. Het vierde deel tenslotte heeft het over de kunst het weer te voorspellen aan de hand van hemeltekens.

Hier interesseert ons deel II Over de Verduisteringen en dit is wat Ptolemaeus daarover te zeggen heeft:

De sterkste invloed op alles wat gebeurt gaat uit van zons- en maansversduisteringen. Bij het onderzoek van deze verschijnselen stelt men eerst vast welke landen en streken door de eclips getroffen worden. Verder heeft men het tijdstip te berekenen waarop de eclips zal plaatsgrijpen, alsook hoelang dit verschijnsel zal duren. Ten derde onderzoekt men de soort van gebeurtenissen die met het verschijnsel gepaard kunnen gaan en ten vierde de volgorde waarin de gebeurtenissen zich zullen voltrekken.

Met dit doeleinde stellen we vooreerst vast in welk dierenriemteken de eclips zich voordoet. Vervolgens bepalen we welke landstreken en steden volgens astrologische regels verwant zijn met dit dierenriemteken, want deze regio's zullen de werking der gebeurtenissen in eerste lijn voelen werken. Geheel in het bijzonder zullen die streken de werking ondervinden wanneer ze met het teken waarin de eclips zich voltrekt astrologisch verbonden zijn én het betreffende gesternte er zich op het tijdstip van de eclips boven de horizon bevindt en zichtbaar is.

Het volgende dat we te doen hebben is de tijdsduur van de verduistering vast te stellen. De zons- en maansverduisteringen vinden op de verschillende plaatsen van de aarde niet op hetzelfde tijdstip plaats (zoals bvb. een solstice) en ook de duur en de grootte van de verduistering is verschillend. We moeten daarom, zoals bij een geboortehoroscoop, de poolshoogte nemen en de hoekhuizen vaststellen. Zo dan onderzoeken wij hoelang op een specifieke plaats de zonsverduistering duurt. De Regel luidt dan: zo veel uren een verduistering duurt, zoveel jaren werkt een zonsverduistering door en zoveel maanden een maansverduistering.

Zoals elke les aardrijkskunde begint ook deze met de vraag: "Wat zie je op het plaatje?"
Zon en Maan bevinden zich links in het Oosten omtrent de ascendant en de verduistering greep plaats in de ochtend bij het opgaan van de zon.
Venus staat conjunct (combust) met de eclips en vele andere planeten bevinden zich in het Oosten.

De Eclips bevindt zich in het dierenriemteken Steenbok omtrent de 25°graad, hetgeen het Kardinale Aarde-teken is.

Heer Steenbok is Saturnus, Saturnus bevindt zich in het teken Weegschaal. Een winkelhaak of vierkant is het verband tussen Weegschaal en Steenbok.

De Maan bevindt zich in Steenbok niet in gunstige kosmische positie want bevindt zich daar in zijn vernietiging.

De landstreken die Ptolemaeus noemt onder Steenbok zijn: India, Iran, Thracië, Macedonië, Illyrië. In een recenter werk vond ik nog volgende corresponderende steden en streken;
Delen van Duitsland, Bulgarije, Bosnië, Afghanistan, Macedonië, Albanië, Griekenland, Litauen, IJsland, Estland, Mexico en Guatamala. Moskou, Warschau, Brussel en Oxford.

Reeds eerder berichtte ik over de ingres van pluto in steenbok en op de horoscoop van de wintersolstice is de winkelhaak van pluto en saturnus in resp. Steenbok en Weegschaal duidelijk zichtbaar. De eclips maakt verder nog een sextiel aspect met Uranus in Vissen.

Voor wat betreft de invloeden en gebeurtenissen die uitgaan van een eclips in een teken met saturnale inslag zoals Steenbok vermeld Ptolemaeus onder andere het volgende:

Dit heeft schade door de inwerking van het Koude en het Verstarrende principe als gevolg.
In de lucht ontwikkelt zich ondraaglijke koude en ijzige nevel alsook buitensporige sneeuwval.
Op de aarde ontstaan tengevolge verwoesting der noodzakelijke levensmiddelen door sprinkhanen, rupsen, hagel en wolkbreuken prijsverhogingen en nood, die de dood van vele mensen tot gevolg heeft.
Op zee ontstaan zware stormen die onzekere vaart, schipbreuk en gebrekkige opbrengsten der visserij tot gevolg hebben. Rivieren treden buiten hun oevers en leiden tot overstromingen.
Het vee en de huisdieren hebben onvoldoende voer en sterven of lijden onder ziektes en epidemieën die eventueel op de mens overslaan. Aanslepende ziektes, tering, vloed, koorts.
Nood, Verbanning, Treurnis en Dood.

De eclips duurde zes uur zodat met de hierboven aangegeven tijdsregel mag aangenomen worden dat de besproken invloeden zich zullen doen laten gelden over een periode van zes jaar.
-----------------------
Over de Verduisteringen,
door Eric Verdonck.

Geen opmerkingen: