donderdag 6 oktober 2011

Geen gebrek aan De Voorzorg?!


Pukkelpop Hasselt; moeten de status en het prestige van de socialistische voorman dan niet wijken voor de vergoeding van de schade aan de lichamelijke slachtoffers?

Tijdens de voorbije Olympische zomerspelen te Peking (Bejing) werd er aan weerbestrijding gedaan. Dit hield in dat enerzijds regen- en onweerswolken vanaf de grond werden beschoten met raketten die zilverjodide in de wolken brachten en anderzijds vanuit vliegtuigen werden besprenkeld met vloeibare stikstof. Beide ingrepen dienen het uitregenen van regen- en onweerswolken te bevorderen, zodanig dat de plaats waar het openluchtevenement plaatsvindt daarvan bespaard blijft. Overigens zijn de Chinezen er ook reeds in geslaagd het op commando te laten sneeuwen;

China schakelt weergoden uit - Het Weer Magazine Nr. 3 van 2008 (PDF)
De Sneeuwraket: Weer op Bestelling - Weblog Peking NOS

Ook op kleinere schaal kan er aan weerbestrijding of -beïnvloeding worden gedaan. Uit de fruitteelt en wijnbouw is zo het hagelkanon gekend.

Vraag is of het inzetten van degelijke middelen wel overwogen wordt door de organisatoren van een muziekfestival en in hoeverre ze financieel en praktisch haalbaar zijn voor zo'n regionaal festival als Pukkelpop te Kiewit-Hasselt er één is.

Wel gekend is de zgn. evenementenverzekering die voorziet in een dekking van de blootgestelde kosten voor de organisator wanneer het geplande evenement niet door kan gaan, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd moet worden door weersomstandigheden zoals zware windstoten, stortregens of storm. Overigens spreekt men thans n.a.v. de storm van 18 augustus ll. in Vlaamse landbouwmiddens in navolging van Nederland ook over een weersverzekering voor boeren. Uit de omstandigheid dat dergelijke evenementenverzekeringen worden aangeboden kan men toch aannemen dat de realisering van enig weersrisico door de organisatoren van openluchtevenementen op voorhand in overweging wordt genomen.

Reeds de dag na de voltrekking van de stormramp wist het Hasseltse parket te melden dat aan de organisatoren geen fout kan verweten worden en een en ander een louter geval van overmacht uitmaakt, standpunt dat ze recent, een zes weken later, bevestigden.

Omwille van de omvang en de aard van het evenement zal de organisatie van Pukkelpop te Hasselt al voorafgaandelijk contact gehad hebben met dat Hasseltse parket om de evenementenbeveiliging door te nemen. In dat kader kan men zich in de eerste plaats afvragen; bestond er een evacuatieplan en zo ja, waarom trad het niet in werking?

Naast de genoemde weersbestrijdingsmiddelen bestaan er ook weerswaarschuwingssystemen. Als de organisatie dan al niet bereid was om te betalen voor het gebruik van de radar van het Belgische KMI te Libramont, had ze gebruik kunnen maken van de gratis buienradar uit Nederland. (zie daarover mijn bericht over de windhoos van Juli 2009).

En welke rampscenario's werden wel voorafgaandelijk doorgenomen met het parket en de hulpdiensten? Een gissing:

Aan de ingang ontstaan rellen en opstootjes met bezoekers zonder ticket en/of bezoekers die zich zonder betalen een toegang tot het festivalterrein wensen te banen. Gerelateerd; de zwarte handel in al dan niet officiële concerttickets.

Enkele gehaaide jongens brengen partijen vers aangemaakte metamfetamines (speed, xtc, ice, angel dust...) aan de man die niet helemaal volgens de regels van de kunst werden bereid, als een resultaat zijn de E.H.B.O. posten van het Rode kruis binnen de kortste tijd overstelpt met doodzieke jongeren.

De grote tent komt in brand te staan, stort in of waait om. (?)

Op de festivalweide ontstaan grootschalige vechtpartijen tussen rivaliserende jongerengroepen. (Hooliganisme)

Mijn eerste gedachte was dat er in verleden wel al eerder een muziekfestival door noodweer of storm getroffen werd en ik verrichte een onderzoek op het eerste zicht op Google met de zoekterm "concert disasters weather". Daaruit bleek vooral dat de meeste slachtoffers op muziekfestivals of andere massaal bijgewoonde evenementen zoals sportmanifestaties vallen door verdrukking of vertrappeling in een stormloop of stampede, waarbij je direct kan denken aan de Love Parade te Duisburg of het zgn. Heizeldrama te Brussel.

Some historical rock concert disasters:

Slechts enkele dagen voor Pukkelpop (2011) deed zich in de Verenigde Staten een gelijkaardig incident door storm en onweer voor: Weather in Indianapolis causes disaster at Sugarland concert, terwijl ook het Summer Camp Music Festival in 2004 met noodweer te kampen had.

Maandagavond zag ik de van God verlaten zanger Stijn van de Vlaamse rockgroep Noordkaap (Monza) op Canvas bedelen om toch vooral te denken aan de leniging van de nood van de lichamelijke slachtoffers, want naast vijf doden zijn er een aantal mensen die allicht levenslang in meerdere of mindere mate invalide zullen blijven. Zoiets stemt me treurig en maakt me opstandig en dan begint die juridische molen in mijn bovenkamer weer op toeren te draaien. En dat parket van Hasselt in de mate waarin het betrokken is geweest in de voorbereiding van dit festival heeft dan misschien ook zelf boter op het hoofd.

Gerelateerde berichten

Parket verwijt organisatie Pukkelpop geen nalatigheid
Parket verwijt organisatie Pukkelpop geen nalatigheid
OM: Organisatie Pukkelpop niet nalatig
Pukkelpop 2011 - Wetenschapsforum
Ook Journalistiek slachtoffer Pukkelpop
Gerechtelijk dossier Pukkelpop geseponeerd
Berichtgeving Pukkelpop
KMI wist dat storm over Pukkelpop zou trekken
Pukkelpoporganisatie versus KMI
KMI werkt aan speciale weerservice voor festivals

Just another dissident opinionGeen opmerkingen: