dinsdag 7 april 2009

Livres

Zo noemde de bibliotheeksoftware waar ik midden jaren negentig een catalogus kon mee opzetten voor de boeken in mijn bibliotheek. Het programma, dat draaide onder DOS, was een stukje huisvlijt van de waalse programmeur Pat Boens, die handelde onder de naam Fast Write. Livres verspreidde hij gratis met de bedoeling promotie te voeren voor zijn commerciele activiteiten. De onderliggende database was een tabel in Dbase IV formaat en de menubalk van de grafische user interface had volgende opties; Aanmaken, Wijzigen, Annuleren en Raadplegen.
Livres
De veldenstructuur van de datatabel zag er als volgt uit:
Reference, Titre, Auteur, Maison, Annee, Pages, Traducteur, Pret, Genre, DateAchat, PrixAchat, Motcle, Divers. In het programma was een voorziening voor Gebruiker Hulp en ik haal hieronder de afspraken aan die ik daarin vaststelde;
UNIEK REFERENTIENUMMER
Referentienummers 1 - 10.000 zijn voorbehouden aan genre
RECHT en worden in een aparte versie van dit programma verwerkt.
Van het programma had ik twee instanties lopen, eentje voor de juridische vakliteratuur en de ander voor de algemene particuliere bibliotheek.

TITEL BOEK
De titel van het boek of artikel zo volledig mogelijk invullen.
Gebruik Hoofdletters voor Substantieven.
Is de titel langer dan het voorziene veld, dan de titel hernemen
in het memoveld, op te roepen door de toets <F2>.
AUTEUR BOEK
Auteur ingeven volgens formaat:
NAAM1, Voornaam1; NAAM2, Voornaam2
Dus naam in hoofdletters, een komma, Voornaam in gewone letters
Worden meerdere auteurs opgegeven dan worden deze gescheiden met een puntkomma
UITGEVER BOEK
Uitgeverij en Plaats aanduiden
VERTALER
Dit veld heeft een tweeledige functie;
Voor vertaalde boeken wordt hier de naam van de Vertaler
opgegeven zo deze achterhaalbaar is.
Voor Artikelen in tijdschriften, jaarboeken edm. wordt
dit veld gebruikt om de vindplaats nader te specifieren.
Formaat: Tijdschrift, Jaargang, nr.xx, p. xxx-xxx
GENRE
Genre is verplicht een van de volgende groepen die aansluit bij de
SISO indeling van de Vlaamse Openbare Bibliotheken.
IN HOOFDLETTERS!
ALGEMEEN SISO 000-099 (Encyclopedien, Bibliotheekwezen)
FILOSOFIE SISO 100-199
RELIGIE SISO 200-299 (Godsdiensten, Sekten...)
MAATSCHAPPIJ SISO 300-339 (Sociale Wetenschappen, Politiek)
ECONOMIE SISO 340-389 (Economie, Handel, Boekhouden)
RECHT SISO 390-399 (verdere indeling in spec. progr.)
PSYCHOLOGIE SISO 410-419
ESOTERIE SISO 420-429 (Parapsych., Astrologie, Tarot...)
EDUCATIE SISO 430-499 (Opvoeding, Onderwijs...)
WISKUNDE SISO 510-519
INFORMATICA SISO 520-529
NATUURKUNDE SISO 530-539
CHEMIE SISO 540-549
ASTRONOMIE SISO 550-556 (Astronomie, Meteorologie)
GEOLOGIE SISO 560-568
BIOLOGIE SISO 570-599
GENEESKUNDE SISO 600-615
SPORT EN SPEL SISO 616-622
HOBBIES SISO 623-626 (Handvaardigheid, Hobby...)
KOKEN SISO 627-629 (huishoudkunde, Kookboeken...)
LANDBOUW SISO 630-639 (Landbouw, Tuinbouw...)
TECHNIEK SISO 640-699
BEELDENDE KUNST SISO 700-750 (Schilder- en Beeldhouwkunst...)
FOTOGRAFIE FILM VIDEO SISO 760-769 (Fototechniek)
KUNSTNIJVERHEID SISO 770-779 (Grafische kunst...)
MUZIEK SISO 780-789 (Boeken over muziek...)
THEATER DANS FILM SISO 790-799 ("Performing Arts"...)
LETTERKUNDE SISO 800-899
GESCHIEDENIS SISO 900-949
AARDRIJKSKUNDE SISO 950-999
SLEUTELWOORDEN
In dit lange veld een keten van uitgezochte trefwoorden weergeven.
Ook specifieke decimale nummers uit de SISO Classificatie hier ingegeven.
De trefwoorden worden gescheiden door een /
Bij het opzetten van het classificatiesysteem en trefwoordenregister of thesaurus gebruikte ik het SISO systeem van de Vlaamse openbare bibliotheken waarvan me door de Vlaamse Bibliotheek Centrale kosteloos een Lijst van Onderwerpen verwijzend naar het Vlaamse S.I.S.O. Classificatieschema, editie 1989 ter beschikking was gesteld, hoewel ik me bewust was dat de SISO classificatie ter discussie stond o.a. omwille van een gebrek aan concordantie tussen de Vlaamse en de Nederlands versie. De bibliotheek van de Vrije Universiteit te Brussel waar ik studeerde hanteerde het UDC systeem waarvoor ik over een numerieke en alfabetische tafel beschik in hun Gids voor de Bibliotheek. Hieronder volgt nog een aanhaling uit de Libraries FAQ voor de belangrijkste engelstalige classificatiesystemen; Dewey, Library of Congress en Universeel Decimaal Catalogus.
AANHALING UIT DE LIBRARY FAQ
5.1 How does the Dewey Decimal Classification (DDC) work?
There are ten main categories in DDC. These are divided into ten
subcategories, which in turn are divided into further subcategories.
The more specific the subject of the item is, the longer the number
assigned to it is. Today the classifications are the responsibility of Forest
Press.
5.2 What are the ten major classifications of the DDC?
000-099: General works (encyclopedias and similar works)
100-199: Philosophy and Psychology
200-299: Religion
300-399: Social Sciences
400-499: Languages (including dictionaries)
500-599: Natural science
600-699: Applied science
700-799: Arts
800-899: Literature
900-999: History, Geography and Biography
For a further breakdown, go to the 3 summaries site on the WWW at
http://www.oclc.org/dewey/
There is also a subject guide to Dewey at the Wisconsin Division for Libraries
and Community Learning http://www.uwec.edu/Library/research/libraryGuide/
5.3 What are the twenty major classes of the Library of Congress
Classification scheme?
A: General works
B: Philosophy and religion
C: History - auxiliary sciences
D: History and topography (except America)
E-F: American history
G: Geography, anthropology, folklore, recreation
H: Social sciences
J: Political science
K: Law
KE: Canadian Law
KF: U.S. Law
L: Education
M: Music
N: Fine arts
P: Language and literature
Q: Science
R: Medicine
S: Agriculture
T: Technology
U: Military science
V: Naval science
Z: Bibliography and library science
Matt Rosenberg (mtrosenberg@ucdavis.edu), has created a web page
designed to train patrons and new library staff to read and understand
LC call numbers. It is linked from his Library of Congress
Classification System homepage:
http://geography.about.com/library/congress/bllc.htm
5.5 What are the ten major classes of Universal Decimal
Classification?
0 : Generalities. Science and Knowledge Organization. Information
Documentation. Librarianship. Institutions. Publications.
1 : Philosophy and psychology
2 : Religion and theology
3 : Social sciences; Statistics; Politics; Economics; Trade; Law;
Governments; Military affairs; Welfare; Insurance; Education;
Folklore
4 : [vacant]
5 : Mathematics and natural sciences
6 : Applied Sciences
7 : The Arts. Recreation. Entertainment. Sport
8 : Language. Linguistics. Literature
9 : Geography. Biography. History
Examples of possible citation methods for the Libraries FAQ:
In the MLA style (_Libraries FAQ_ should be italicized):
Wilson, Anthony. Libraries FAQ. v. 1.5 . Online. Available:
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/books/library-faq .
Dec. 16, 1996.
In the APA style (_Libraries FAQ_ should be italicized):
Wilson, Anthony (1996). Libraries FAQ. (v. 1.5),
[Online].Available:
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/books/library-faq
[Dec.16, 1996].
UIteindelijk catalogeerde ik een 195 records in de algemene catalogus en een 577 in de catalogus op de juridische vakliteratuur, daarbij zowel monografiën als tijdschriftartikelen opnemend en het is een onvoltooid gebleven werk. De aangemaakte Dbase IV tabel laat zich gemakkelijk insluiten in een MS Access database zodanig dat het gehanteerde systeem nog steeds valabel is, t.t.z. het originele programma op een oudere computer onder windows 2000, de aangemaakte tabel bijgesloten in een access database vanaf iedere andere computer die aangesloten is op het lokaal netwerk.
Livres2
Het besproken programma Livres kan je hier downloaden. Bekijk ook de uitleg op Serapeion Wiki.

Geen opmerkingen: