vrijdag 10 september 2010

Blasphemous Rumours

>

Prof. Dr. Adriaenssens maakte vandaag het eindrapport bekend van de Commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie. Daarin zijn de anonieme getuigenissen verzameld die werden ingewonnen sinds het bekend geraken van de affaire van voormalig Bisschop van Brugge, de heer Roger Vangehluwe. Er is sprake van een totaal aantal meldingen van 327 mannelijke en 161 vrouweljke slachtoffers en die betrekking hebben op sexueel misbruik door geestelijken in de kerkelijke sfeer.

[Eindrapport in PDF]

Geen opmerkingen: