zaterdag 3 juli 2010

Praten met Historische Reuzen


Tijdens mijn werkzaamheden van het afgelopen jaar op De Belezen Kater aan de elementaire bibliografie van populaire werken doorheen de jaren 1960 tot 2010 heb ik een rode draad getrokken van een aantal biografieën van historische personen uit de wereld der geesteswetenschappen en titels van hun toonaangevende boeken. Natuurlijk is deze selectie van reuzen met wie je in gesprek kan treden louter subjectief. Deze reuzen ontmoeten elkaar in een raakvlak van wiskunde, natuurkunde, ethica en rechtsgeleerdheid. De figuren van Einstein en Darwin zijn daarin bewust niet behandeld. Praten met deze reuzen kan je door kennis te nemen van hun biografie of door direct in conversatie te treden door hun meesterwerk(en) te lezen die alleszins in materiële zin vlot toegankelijk zijn gemaakt door te verwijzen naar hun beschikbaarheid als e-boek.

Aristoteles, Ethica Nicomachea
Aristoteles, Retorica

Plato, Politeia
Plato, Nomoi
Plato, Timaeus (zie Klassieken der Wetenschap en Nova Atlantis)

Confucius, I Tjing (commentaar)

Erasmus, Erflaters van onze Beschaving

Vesalius, De humani corporis fabrica

Spinoza, Ethica More Geometrico Demonstrata

Grotius, De Iure Belli Ac Pacis

Huygens, Traité de la Lumière

Bacon, Nova Atlantis

Benjamin Franklin, Autobiography
(deze veelzijdige reus was van belang voor elektriciteit, golfstroom, journalistiek en openbaar bibliotheekwezen)

Montesquieu, De l'Esprit des Lois

Voltaire, Elémens de la Philosophie de Neuton
Voltaire, Essay sur l'Histoire Générale

de Tocqueville, De la démocratie en Amérique

Pirenne, Histoire de Belgique
Pirenne, Mahomet et Charlemagne

Geen opmerkingen: