dinsdag 6 april 2010

Schalenblende uit Moresnet
Schalenblende is een delfstof die bestaat uit een conglomeraat van de volgende mineralen; Sfaleriet, Galeniet en Hemimorfiet. Dit erts wordt gedolven voor de winning van zink en lood.
Op een gepolijste doorsnede van dit gesteente merken we de gebande gelaagdheid op die we ook kennen van bvb. agaat en malachiet. Overigens wordt het mineraal hemimorfiet ook wel calamien genoemd naar de bekende Belgische vindplaats.

Vanavond kijk ik op Canvas naar een aflevering van Publiek Geheim die gaat over neutraal Moresnet. We zien oud-confrater Piet Vaneeckhaut, waar Charis Verlinde nog stage liep, beweren dat hij hier nog nooit eerder van gehoord had.

In de wereld van geologen en amateur-geologen die er van houden oude en nieuwe mijnontginningsgebieden te bezoeken is deze Vrijstaat van mijnwerkers die leefden van de ertswinning van de Bleiberg nabij Aken echter niet onbekend. Ze hadden kruit en lood genoeg aan boord om de gekroonde hoofden buiten en de idealen van de Franse revolutie hoog te houden.

De foto's zijn van mineraalspecimens uit mijn eigen particuliere collectie en werden genomen met het licht van de zon van vandaag. Daarbij werd een beetje aan bracketing gedaan inzake belichting en focaal standpunt, alsook wat rondgegoocheld met een reflectiescherm, waarna de twee beste foto's werden weerhouden.

zie ook:
De Mijn van Plombiéres
Eifel - Natuur tussen Maas en Rijn Beleven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Galmei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neu-Moresnet

Geen opmerkingen: