dinsdag 9 december 2008

Huldiging René Cassin

Morgen is het dag op dag 60 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, vergaderd in het paleis van Chaillot te Parijs, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 afkondigde.

Graag grijp ik deze zestigste verjaardag aan om hulde te brengen aan René Cassin, de geestelijke vader van de universele verklaring van de rechten van de mens.

rene_cassin

Google:René Cassin
Wikipedia:René Cassin

Deze franse jurist van joodse afkomst schreef het finale ontwerp van de universele verklaring van de rechten van de mens. Hij ordende en reduceerde de 46 artikelen van het oorspronkelijk ontwerp van John Humprey tot 44 artikelen. In de uiteindelijke versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bleven 30 artikels met mensenrechten behouden.

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

In 1968 ontving René Cassin , die op dat ogenblik Voorzitter van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens was, de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn respect voor de menselijke waardigheid en voor zijn bijdrage aan de bescherming van de rechten van de mens. Daarbij werd niet alleen zijn voorbereidend werk aan de ontwerptekst en in de Mensenrechtencommissie aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in herinnering gebracht. Ook zijn bijdragen aan het UNESCO Charter en aan de twee Conventies van de Verenigde Naties van 1966 inzake burgerlijke en politieke rechten enerzijds en culturele, sociale en economische rechten anderzijds worden als verdienste genoemd.

Nobel Price Organisation - Biography René Cassin

De vzw Vormen, Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie, biedt op zijn website een korte nederlandstalige uitleg aan rond het leven van Réne Cassin.

Onder auspicien van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt jaarlijks te Straatsburg het Concours européen des Droits de l'Homme René Cassin georganiseerd. Deze pleitwedstrijd richt zich tot universitaire teams van studenten in de rechten en loopt in de franse taal. Zonet werden de fictieve gegevens voor de pleitcasus van de editie 2009 vrijgegeven. Het betreft een verhaal van een verboden liefde tussen een 15-jarige leerlinge, afkomstig uit Syldavië en haar 24-jarige turnleraar van het lyceum en die wensen te huwen.

Als altijd zijn de Fransen chauvinistisch over een beroemde landgenoot en zo is het ook met René Cassin.
Op de website van de Franse Diplomatie trof ik het volgende speciaal nummer aan van "Action Humanitaire et Développement" naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
René Cassin, l’un des pères de la DUDH
De Parijse préfecture de police brengt deze zoon des vaderlands in herinnering met de tekst: René Cassin, Le défenseur des Droits de l'Homme als onderdeel van een aangelegde collectie Textes Fondamentaux

Het boek dat me vandaag toevallig in handen kwam was door de auteur opgedragen aan de nagedachtenis van René Cassin, voornaamste opsteller van de Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit vormde de directe aanleiding tot het schrijven van dit blogartikel. Het betrof:
CHOURAQUI, André, De Tien Geboden Anno Nu, Meulenhoff, Amsterdam, 2000, ISBN 9029068043, oorspronkelijke titel :
Les Dix Commandements aujourd'hui, Ed. Robert Laffont, Paris, 2000

Hieruit blijkt duidelijk de joodse inspiratie van René Cassin en de opvatting dat de hogere morele ordening van het pact of verbond een unitaire en universele roeping heeft.

---------------------------------------
Huldiging René Cassin,
door Eric Verdonck.

Geen opmerkingen: