zondag 21 december 2008

De LoonNorm

Volledigheidshalve kan ik je meegeven dat ik beschikbaar ben voor de aangeboden job IT opleider en dat ik in het officiele onderwijs voor een soortgelijke functie ca. 2.000 euro zuiver zou hebben, zo er een opportuniteit zou zijn. In de privé mag dat natuurlijk wat meer zijn en ik vraag je me daarover verder te willen inlichten, het betreft o.a.

  • Bedrag der Geldelijke Verloning (duidelijk verschil maken tussen bruto en netto)
  • Huisvesting: Residentie ter beschikking, haard- en standplaatsvergoedingen, sociale huisvestingsbeleid van werkgevers edm.
  • Mobiliteit: Firmawagen, Kosteloos abonnement openbaar vervoer edm.
  • Maaltijdcheques, Opleidingscheques en Dienstencheques
  • Verzekeringen zoals groepsverzekering en bijkomende ziekte- en hospitalisatieverzekering
  • Winstdeelnames in het bedrijf, aandelenopties edm.

Geen opmerkingen: