zaterdag 23 augustus 2008

Paint Shop Pro

N.a.v. een bericht van een chatter ging ik de huidige stand van het programma Paint Shop Pro eens na. Blijkt dat de maker van dit programma; Jasc inmiddels werd overgenomen door Corel, zodanig er thans naar het programma dient verwezen te worden als Corel Paint Shop Pro.
De laatste versie van PSP die ik zelf nog gebruikt heb was Paint Shop Pro 6, maar dat was een demo versie die na een maand verdere dienst weigerde.
Thans gebruik ik Serif Photoplus 6, dat is een gratis software die je enkel per email dient te registreren en men laat je verder ook met rust. Het programma is engelstalig en niet verkrijgbaar in het nederlands zoals Paint Shop Pro. Het laat zich niet registreren onder Windows Vista.
Vermits ik niet zo'n artiest ben met grafische kwaliteiten en eerder talent heb voor fotografie, gebruik ik dit soort programma's vooral voor het bewerken en manipuleren van digitale foto's.
Als je tips en materiaal zoekt voor lessen en taken met Paint Shop Pro kan je misschien eens een kijkje gaan nemen op Lycos Webmaster

Vriendelijke Groeten,

Eric


Noot: De afkorting PSP lijkt thans niet meer voorbehouden aan Paint Shop Pro, maar ook gebruikt te worden ter aanduiding van Play Station Portable.



----------------
Now playing: Peaches & Herb - Reunited
via FoxyTunes
---EOF---

Geen opmerkingen: