maandag 1 april 2013

Diefstal Intellectuele eigendom - Solo Kitchen


Bij deze kan ik u laten weten dat mijn foto zonder mijn toestemming of enige bronvermelding werd overgenomen op uw website. De originele foto bevindt zich op mijn weblog http://kyrei-du-lac.blogspot.be/2011/10/appelcake.html en werd door u overgenomen op http://www.solo.be/nl/recepten/appelcake9/ door uw aangeslotene Angelique1988. Mag ik u verzoeken mijn auteursrechten te willen eerbiedigen i.e. over te gaan tot bronvermelding dan wel de niet toegelaten publicatie te staken. Gelet de omstandigheid dat u een commerciele onderneming bent wil ik u verzoeken mij te willen laten weten welke vergoeding u voorziet voor de inbreuk op mijn auteursrecht en het eventuele verdere gebruik van mijn foto op uw website. Ik word teut van dit soort zaken.

Crossposted on my blog!

Naschrift:

Inmiddels heeft Unilever - Solo Margarine mij laten weten dat ze de foto heeft weggehaald bij het recept van hun gebruiker.

Bij een eerdere gelegenheid werd op een andere gebruikerssite voor het uitwisselen van recepten, nl. Smulweb mijn foto van het gerecht Aardbeien Romanov gekaapt door een van hun gebruikers, als illustratie bij zijn versie van het recept. Hoewel daar niet gehengeld werd naar een vergoeding voor het verdere gebruik van de foto en enkel de publicatie zonder bronvermelding gereclameerd werd, werd ook daar besloten tot verwijdering.

Inmiddels werd ik zelf het voorwerp van een claim inzake auteursrechten waarover u kan lezen bij mijn artikel over de Grote Lenormand.

Geen opmerkingen: